Hlavním organizačním tělesem Compliance Academy je její akademická rada, která je dobrovolným a neplaceným orgánem složeným z předních odborníků české Governance, Risk, Compliance a Security scény. Rada se několikrát ročně schází a určuje koncepční a strategické priority organizace. Kromě toho se členové akademické rady také aktivně podílejí na tvorbě obsahové koncepce našich kurzů, diskuzí a dalších akcí, zároveň také občas autorsky přispívají do našeho blogu nebo podcastu.

Členové Akademické rady

Lucie Andreisová

 • ředitelka právního oddělení pro oblast compliance a etiky pro region střední Evropy společnosti Tesco Stores

 • od roku 2012 přednáší na Katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze

 • na téže katedře v roce 2017 dokončila doktorský studijní program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo s užším zaměřením na řízení a správu obchodních korporací a jejich vnitřní kontrolní mechanismy

 • působila jako manažerka v britské centrále Vodafone Group, ve Vodafone ČR a v Komerční bance

 • v rámci svého působení ve společnosti Vodafone Czech Republic po dobu cca pěti let zastřešovala agendu compliance, corporate governance a následně také řízení podnikatelských rizik

 • v letech 2017–2018 působila na pozici compliance manažera v britské centrále Vodafone v Londýně

 • je členkou International Compliance Association (ICA), kde v roce 2018 ukončila roční postgraduální studium zakončené získáním profesní certifikace „ICA UK Advanced Diploma in Governance, Risk and Compliance“

 • specialistka na problematiku compliance, governance a řízení rizik

Miroslav Bělina

 • advokát a partner advokátní kanceláře Bělina & Partners

 • předseda sekce pro pracovní právo České advokátní komory

 • profesor, bývalý proděkan a dlouholetý vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 • autor mnoha komentářů a právník roku v oblasti pracovního práva

Petr Jonák

Jan Klouda

Jakub Ludvík

Petr Moroz

 • zakladatel společnosti Scaut

 • zastával různé manažerské posty ve společnostech Ernst & Young, GE Money Bank a Marriott

 • specialista na problematiku pre-employment screeningu, compliance, řízení rizik, bezpečnosti, obchodního zpravodajství a interního vyšetřování

 • mimo akademickou radu je také spoluzakladatelem Compliance Academy

Robert Neruda

František Nonnemann

 • účastní se projektu zložení nové poradenské banky (Projekt Partners Banka), kde se podílí na vytvoření a nastavení complince systému a řízení operačních rizik

 • dříve působil jako Compliance a Operational Risk Manager ve fintechu MallPay, zastával také manažerské posty na Úřadu pro ochranu osobních údajů a ve finanční skupině MONETA

 • dlouhodobě se zabývá pravidly pro zpracování osobních údajů, finanční regulací, řízení rizik a compliance programy

 • autor či spoluautor řady odborných publikací

Filip Seifert

Ladislav Smejkal

 • advokát a partner advokátní kanceláře Dentons

 • specialista na problematiku pracovního práva, GDPR a trestního práva, kriminality bílých límečků, vyšetřování a korporátního compliance

 • spoluautor komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Štefan Szabo

 • Sales Director ve společnosti CETIN a.s.

 • dlouholetý Vice President skupiny CGI pro oblast střední a východní Evropy

 • bývalý strategický ředitel Telefonica O2

 • zastával vysoké manažerské posty ve společnostech IBM, PwC a Český Telecom

 • specialista na strategické řízení, tvorbu firemní politiky, problematiku etiky a firemní kultury

Filip Zelingr

Lukáš Zapletal

 • aktuálně zastává pozice Public Affairs, Communication, Sustainability, Legal & Security Director; Code Compliance Officer; Executive Board member ve společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

 • v Coca-Cola HBC působí od roku 2011, nejprve jako vedoucího právního oddělení, od roku 2013 je členem top managementu české divize společnosti

 • dříve působil jako právní poradce ve společnostech GZ Media nebo Doosan Škoda Power

 • vystudoval práva na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.) a na Masarykově univerzitě v Brfně (JUDr.)

 • ve studiu pokračoval postgraduálním oborem EU Competition law na King‘s College London,  exekutivním programem na IMD v Lausanne nebo MBA programem se zaměřením na finance na Vysoké škole ekonomie a managementu

 • v loňském roce absolvoval několikaměsíční rozvojovou stáž na atlantské centrále The Coca-Cola Company