Kongres Spojených států amerických toto pondělí drtivou většinou (finální výsledek byl 336 hlasů pro vůči 71 hlasů proti) hlasů napříč Demokratickou i Republikánskou stranou schválil zahrnutí dodatku zákona o povolení k národní obraně (National Defense Authorization Act, H.R. 6395), který by měl v podstatě ukončit existenci právnických osob bez identifikace jejich skutečného majitele.

Zákon o povolení k národní obraně je přitom (podobně jako např. zákon o rozpočtu) legislativou, která musí být schválena k řádnému výkonu pravomocí některých veřejných institucí, zahrnutí dodatku vycházejícího z tzv. Corporate Transparency Act of 2019 je tak stěžejním krokem pro jeho konečné schválení.

Samotný text dodatku ve svém úvodu argumentuje tím, že v USA každý rok vzniknou přibližně 2 mil. společností s ručením omezeným (limited liability company, známé běžně pod zkratkou LLC), jen malé množství států v USA nicméně od těchto typů právnických osob požaduje údaje o jejich skutečných majitelích – majitel takovéto společnosti tak dle dodatku při založení společnosti v podstatě o sobě poskytuje „méně informací, než při zakládání bankovního účtu nebo žádosti o řidičský průkaz, většina LLC tak typicky neuvádí ani jednoho skutečného majitele“. Dodatek se také odkazuje na mezinárodní standardy Finanční pracovní skupiny pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu (FATF), která USA za tuto netransparentnost jeho finančního systému dlouhodobě kritizuje.

Dle dodatku tak v případě jeho konečného schválení bude muset každá společnost typu LLC při svém založení (pro již založené společnosti bude platit stejná povinnost) zaslat Americké síti pro postihování finanční kriminality (Financial Crimes Enforcement Network, zkráceně FinCEN) seznam svých skutečných majitelů obsahující jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, data narození, adresy bydliště a čísla OP, pasu nebo řidičského průkazu.