13. února 2020 – Compliance Academy (CA), soukromá vzdělávací instituce pro profesionály napříč obory compliance, risk a governance založená za účelem vývoje a šíření nejlepší compliance praxe v České republice, s radostí oznamuje navázání nového strategického partnerství s International Compliance Association (ICA), přední profesní organizací sdružující globální compliance komunitu pro boj s finanční kriminalitou.

V rámci dohody o partnerství ICA nabídne členům klubu Compliance Academy celé portfolio svých akreditovaných kurzů týkajících se prevence finanční kriminality, řízení rizik, compliance nebo boje s praním špinavých peněz (AML).

Jako součást svých snah o to posouvat kupředu profesní vzdělávání v compliance a posílit globální komunitu profesionálů v efektivnějším řízení rizik ICA zároveň členům klubu Compliance Academy každý rok nabídne dvě svá stipendia pro získání diplomu ICA. Diplomy ICA jsou mezinárodně uznávanou kvalifikací, kterou každý rok získávají tisíce manažerů v oblastech compliance nebo AML po celém světě.

Dohoda o partnerství pomůže oběma organizacím dostát svým sdíleným cílům, mezi které patří snaha o to vést organizace k tomu, aby podnikaly zákonně, morálně i eticky přijatelným způsobem, přičemž skrze přijetí mezinárodně uznávaných postupů a tzv. „nejlepší praxe“ (z angl. „best practice“) navíc tyto organizace prokazují svůj proaktivní přístup a jdou nad rámec pouhých zákonných požadavků. Partnerství zároveň českým organizacím v různých regulovaných odvětvích nabídne příležitost zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců a chránit tak své podnikání před kriminálními, finančními i reputačními riziky.

Dohoda o partnerství navíc přichází v době zvyšující se pozornosti lokálních institucí věnované tématu prevence finanční kriminality, která přímo souvisí s loni publikovanou hodnotící zprávou Finanční pracovní skupiny pro boj s praním špinavých peněz a financováním teroristů (FATF).

„V ICA přikládáme vysokou hodnotu vzdělávání a průběžnému profesionálnímu rozvoji jako faktorům přispívajícím k dosažení udržitelného modelu podnikání, který je jádrem všeho , o co usilujeme, a jsem velmi potěšena tím, že budeme s Compliance Academy spolupracovat za účelem rozvoje příslušných schopností a kompetencí profesionálů působících v compliance nebo boji s finančním zločinem a jejich mateřských organizací v tomto regionu,“ okomentovala uzavření partnerství generální ředitelka ICA Helen Langtonová.

„Compliance Academy byla založena s jasným úmyslem – sdružovat profesionály z různých odborných oblastí za účelem kultivace lokálního podnikatelského prostředí, propagace etických a spravedlivých postupů pro boj s korupcí, a v neposlední řadě také za účelem zvýšení atraktivity a zájmu těchto rychle rostoucích oblastí pro přísun nových talentů. Jsme proto nadšeni nadcházející spoluprací s ICA, asociací profesionálů, která se s tímto étosem plně ztotožňuje,“ dodal k partnerství spoluzakladatel CA Michal Moroz.

Diplomy a kvalifikace ICA jsou mezinárodně uznávaným standardem, resp. „benchmarkem“ kvalitního profesního vzdělávání, a jsou navrženy tak, aby zajistily rozvoj co nejlepší globální praxe a nejetičtějšího přístupu k podnikání, a jsou udělovány ve spolupráci s Alliance Manchester Business School spadající pod The University of Manchester.

Pro zobrazení celého portfolia nabízených vzdělávacích kurzů využijte tento odkaz: https://www.int-comp.org/course-finder/

O Compliance Academy

Compliance Academy je soukromou vzdělávací institucí založenou v roce 2019 jako informační a networkingová platforma pro spojování profesionálů z nejrůznějších odvětví zahrnujících mj. compliance, risk nebo governance. Za první půlrok svojí existence Compliance Academy ustanovila svojí Akademickou radu, zorganizovala několik networkingových akcí i panelových diskuzí na nejrůznější témata (např. whistleblowing, interní kriminalita nebo komunikování compliance) a také uskutečnila historicky první ucelený průzkum zaměřující se na vnímání compliance v České republice Compliance 360°.

Kontakt pro média a jakékoliv další dotazy:

Jan Indra
Content Manager
Compliance Academy
T.: +420 732 223 134
E: honza@complianceacademy.cz

O International Compliance Association

International Compliance Association (ICA) je přední profesní organizací sdružující globální compliance komunitu pro boj s finanční kriminalitou. Za svou existenci posílila vědomosti, dovednosti a způsob podnikání u více než 142 tisíc profesionálů ze 153 zemí světa, ať už skrze své mezinárodně uznávané portfolio profesních kvalifikací (udělovaných ve spolupráci s Alliance Manchester Business School, spadající pod The University of Manchester) nebo skrze akreditovaná školení přímo v konkrétních organizacích.

Pro více informací navštivte: www.int-comp.org

Kontakt pro média a jakékoliv další dotazy:

Slavka Atanasova
Content Marketing Manager
International Compliance Association
T: + 44 (0)121 362 7747 (2306)
M: +44 7561 525126
E: Slavka.Atanasova@int-comp.org