Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) ve středu oznámil udělení pokuty ve výši 37.805.400 liber, resp. přes 47 mil. dolarů, londýnské pobočce druhé největší německé banky (sídlící ve Frankfurtu) Commerzbank za její nedostatky v zajištění adekvátního nastavení systému AML.

Dle FCA se nedostatky týkají období od října 2012 do září 2017. Pobočka Commerzbank Londýn (CL) prý podle regulátora o nedostatcích byla dostatečně informována, ale nepodnikla rozumné a efektivní kroky k jejich nápravě navzdory tomu, že ji FCA v letech 2012, 2015 a 2017 na tyto nedostatky upozornila.

„Selhání Commerzbank Londýn, které se opakovalo v několika letech, vytvořilo významnou míru rizika toho, že finanční i jináu kriminalita nebyla detekována. Společnosti by měly vnímat, že systémy AML jsou zásadní pro integritu britského finančního systému,“ okomentoval pokutu výkonný ředitel FCA Mark Steward.

Banka nedokázala realizovat periodické due diligence svých klientů, což vyústilo ve výrazný počet klientů, kteří nepodstoupil žádnou prověrku typu KYC (Know Your Customer). V březnu 2017 těchto neprověřených klientů nebo klientů s neaktualizovanou kontrolou bylo již 1.772. Další trhlinu představovaly slabiny automatizovaného nástroje banky pro monitoring transakcí a rizika praní špinavých peněz. V roce 2015 např. CL zjistila, že v nástroji není zahrnuto 40 vysoce rizikových států a 1.100 vysoce rizikových klientů banky. Posledním prohřeškem je neexistence jasných politik a postupů pro relizaci procesu due diligence klientů.

Banka se rozhodla s pokutou souhlasit v rané fázi vyšetřování, konečná výše pokuty tedy byla snížena o 30 %, původní výše byla cca 54 mil. liber. CL od roku 2017 provedla důraznou nápravu pro dosažení compliance u svých AML systémů.