Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights, zkráceně FRA) na konci června vydala svůj historicky první průzkum zaměřený na problematiku ochrany osobních údajů. Průzkum nazvaný Your Rights Matter: Data Protection and Privacy se zaměřuje na zkušenosti veřejnosti se sdílením svých osobních údajů a její ochotě tyto posyktovat jak veřejným institucím, tak subjektům soukromého sektoru.

V rovině sdílení osobních údajů (adresa bydliště, občanství, datum narození, sexuální orientace, víra, politické postoje, otisky prstů, portrétní fotografie) průzkum konstatuje, že více než pětina (23 %) všech respondentů nechce sdílet žádné z těchto údajů s veřejnými institucemi, téměř polovina (41 %) poté tyto údaje nechce sdílet se soukromými subjekty. Jen 7 % dotázaných je poté ochotno s veřejným sektorem sdílet své politické postoje.

Průzkum se dále zaměřuje na zkušenosti veřejnosti se sdílením svých osobních údajů online, především prostřednictvím mobilních aplikací. Ačkoliv téměř tři čtvrtiny (72 %) uživatelů chytrých telefonů mají obecné povědomí o nastavení soukromí na svých zařízeních, pouze 41 % dotazovaných má povědomí o nastavení soukromí u všech svých mobilních aplikací. Při srovnání jednotlivých zemí EU se ČR v tomto ohledu umístila pod průměrem Unie, kdy povědomí o nastavení soukromí u všech mobilních aplikací má pouze 31 % uživatelů chytrých telefonů. O něco lépe se státům EU vede v povědomí o nastavení sledování polohy (77 %).

Téměř na špici žebříčku (na 2. místě za Polskem) se naopak ČR umístila s ohledem na povědomí veřejnosti o nařízení GDPR – 86 % Čechů o GDPR alespoň slyšelo. Jediné prvenství ve srovnání zemí poté ČR zaujala v povědomí občanů o Úřadu pro ochranu osobních údajů, kdy v ČR tento úřad zná 90 % dotázaných.

Celý průzkum je volně dostupný ke stažení na webu FRA.