Americký Úřad generálního inspektora, spadající pod ministerstvo spravedlnosti (DoJ), minulý týden publikoval veřejnou verzi auditní zprávy zaměřující se na utajované operace amerického Úřadu pro potírání drog, známého obecně pod zkratkou DEA (Drug Enforcement Administration, rovněž spadá pod DoJ).

DEA disponuje pravomocemi pro realizaci utajovaných finančních transakcí přesouvajících ilegální prostředky z prodeje drog za účelem infiltrace sítí organizovaného zločinu. Tyto operace jsou formálně označovány jako AGEO (z angl. Attorney General Exempted Operations) a mohou generovat finanční příjmy, které jsou nadále využity pro podporu souvisejícího vyšetřování.

Úřad však dle zprávy nedeklaroval některé příjmy ve výši milionů dolarů, které generují utajované operace zaměřující se na praní peněz a pašování drog. Některé prostředky si prý dokonce našly cestu až na osobní bankovní účty agentů úřadu.

Zpráva čítající 72 stran popisuje „závažná rizika“ spjatá s operacemi DEA v letech 20152017 a konstatuje, že úřad v tomto období realizoval utajované transakce v hodnotě desítek milionů dolarů ročně, které „dopomohly k těm nejúspěšnějším zatčením a obviněním“. Zpráva ale zároveň konstatuje, že ve zmíněném období DEA adekvátně neminimalizovala rizika spjatá s AGEO, jelikož „neimplementovala či nepoužívala efektivní systémové kontroly, požadavky a pojistky“. DEA navíc
dle zprávy některé statistiky svých úspěchů „nafukovala“, příp. uváděla chybné údaje a nedokázala své zdroje „adekvátně ochránit před nevhodným využitím“.

Zpráva tak DEA ukládá některé povinnosti pro zohlednění identifikovaných rizik: mezi tyto patří povinnost DEA dosáhnout úplného souladu s vlastními stanovami a požadavky DoJ, zpřehlednění definice cílů svých operací a hodnocení výkonnosti AGEO operací, zvýšení dohledu nad AGEO operacemi a zdokonalení kontrol týkajících se využití finančních prostředků získaných právě z AGEO operací.