Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) ve spolupráci s Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC) v červenci publikovalo druhé vydání průvodce věnovaného zákonu FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

První vydání průvodce bylo publikováno v roce 2012, jeho nová verze tak usiluje opředevším o reflexi vývoje protikorupční problematiky za posledních 8 let, ať už v rovině nových zákonů, politik, přeshraniční působnosti FCPA nebo zvyšujících se nároků na Compliance programy ve společnostech a jejich vyhodnocování ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob.

Průvodce se tak nejdříve v úvodní kapitole věnuje vymezení úloh jednotlivých amerických institucí (DoJ, SEC a další) ve vztahu k FCPA i působnosti dalších mezinárodních organizací (OECD, OSN) aktivních na poli boje s korupcí. Následně je dokument členěn do dalších 8 kapitol:

  • Protiuplátkářská ustanovení FCPA – tato kapitola obsahuje definice nejdůležitějších pojmů, se kterými zákon pracuje, zároveň vysvětluje zásadní ustanovení zákona
  • Ustanovení FCPA týkající se účetnictví – tato kapitola definuje především to, kdo a co je vázán těmito ustanoveními
  • Další americké zákony související s FCPA – tato kapitola se věnuje dalším zákonům souvisejícím s FCPA, jde např. o zákony zohledňující cestování (Travel Act), boj s praním peněz, různé druhy podvodných schémat (mail fraud, wire fraud) nebo další povinnosti firem v oblasti certifikace, reportingu a daní
  • Principy vymahatelnosti FCPA – tato kapitola se zabývá tím, co všechno DoJ nebo SEC zohledňuje při zvažování toho, zda zahájit vyšetřování nebo doporučit (SEC) či případně přistoupit (DoJ) k obžalobě, zároveň také zohledňuje principy adekvátně nastavených Compliance programů
  • Pokuty, sankce a nápravná opatření vyplývající z FCPA – tato kapitola se zabývá všemi možnými následky vyplývajícím z porušení FCPA
  • Usnesení FCPA – tato kapitola popisuje různé druhy usnesení DoJ či SEC ve vztahu k FCPA
  • Ustanovení týkající se ochrany whistleblowerů
  • Posudkové řízení DoJ – tato kapitola se věnuje vysvětlení procesu posudkového řízení DoJ, kdy ministerstvo poskytuje expertní posudek ohledně toho, zda je podezření na určité nekalé jednání a jeho stíhání v souladu se současnou politikou a principy DoJ a zněním FCPA.

Důležitou součástí průvodce jsou také anonymizované příklady konkrétních procesních kroků DoJ i SEC ve vztahu k FCPA. Dle DoJ tak průvodce představuje „jeden z nejucelenějších souborů informací o kterémkoliv trestním zákonu vůbec“.

„Zahraniční úplatkářství je nešvarem, který musí být vymýcen. Podrývá vládu práva, posiluje autoritářské režimy, pokřivuje svobodu a férovost trhů, znevýhodňuje eticky jednající společnosti a ohrožuje národní bezpečnost a udržitelný rozvoj. Tento průvodce si poté neklade za cíl jen sumarizaci snah členů americké veřejné správy při boji se zahraničním úplatkářstvím, ale především by měl být praktickou pomůckou pro subjekty podnikatelského sektoru i zástupců veřejnosti při prevenci korupce.“

A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, str. 4

Průvodce je volně dostupný ke stažení na webu DoJ.