Otestujte svou firemní kulturu a získejte certifikát vycházející
z mezinárodních standardů a metodik veřejných institucí

ÚSPĚŠNĚ CERTIFIKOVANÉ SPOLEČNOSTI

OZNÁMENÍ CERTIFIKACE
ETICKÁ DEKLARACE
OZNÁMENÍ CERTIFIKACE
ETICKÁ DEKLARACE
OZNÁMENÍ CERTIFIKACE
ETICKÁ DEKLARACE
OZNÁMENÍ CERTIFIKACE
ETICKÁ DEKLARACE

„Etická firma“ je certifikát prokazující splnění základních standardů v oblastech firemní kultury, etiky, compliance a řízení rizik.

Cerifikát je udělován Compliance Academy na základě expertního hodnocení, které probíhá podle jednotné metodiky. Auditoři hodnotí v rámci certifikačního procesu především to, jak je organizace jako celek nastavena a řízena. Posuzováno je především to, jak jsou zaměstnanci organizace vedeni k etickému, morálnímu a právnímu jednání a naplňování souvisejících firemních hodnot, zda a jak fungují etické principy v realizaci strategie a obchodu, vztazích s dodavateli a dalšími třetími stranami.

Předmětem hodnocení naopak nejsou otázky ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže nebo dílčí aspekty společenské odpovědnosti, které bývají zohledňovány v jiných hodnotících procesech (např. ochrana životního prostředí, rovnost příležitostí, diverzita a inkluze).

Platnost certifikátu „Etická firma“, resp. právo užívat toto označení, je časově omezeno na dobu od udělení certifikátu do konce roku následujícího po roce, v němž byl certifikát CA udělen. Posléze je nutné expertní hodnotící proces zopakovat.

powered by Typeform

PARTNEŘI PROJEKTU

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
CHCI PŘIHLÁSIT SVOU ORGANIZACI
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ