Dnešní společnost prochází rozsáhlou sociální proměnou dosavadních vzorců chování a vnímání hodnot. Změnou, která se zpočátku projevovala u mladší generace, ale která dnes stále více proniká také do podnikání a ovlivňuje chování jedinců i celých organizací. Mimo jiné:

  • dramaticky roste počet zákazníků, jejichž požadavky a vzorce chování významně ovlivňují hodnoty, postoje a chování firem, od kterých nakupují zboží a služby (B2C),

  • zvyšuje se počet společností, které požadují prokazování důvěryhodnosti, spolehlivosti a transparentnosti také u svých obchodních partnerů a dodavatelů (B2B),

  • rostoucí počet zaměstnanců zohledňuje při výběru nového zaměstnavatele nejen platové ohodnocení a benefity, ale i jeho pověst, firemní kulturu a společenskou odpovědnost (B2E).

Jednou z odpovědí na všechny uvedené společenské požadavky je dobře fungující Compliance, které je správně nastavené, efektivně řízené, srozumitelně školené, chytře komunikované a v ideálním případě účinně propojené se strategií firmy a současně s koncepcí společenské odpovědnosti. Compliance, které je přirozenou součástí identity organizace a lze na něm úspěšně stavět marketingovou komunikaci, rozvoj obchodních vztahů nebo atraktivní branding zaměstnavatele.

Pokud jste moderní a společensky odpovědná organizace, určitě již dnes uvažujete, jaké aktivity v oblasti CSR v nejbližší době zrealizujete nebo podpoříte. Vedle frekventovaných témat, jako je ochrana životního prostředí či diverzita, je etika dosud poměrně přehlíženou a podceňovanou oblastí s obrovským reputačním potenciálem. O to zajímavější příležitost poté skýtá možnost se v tomto ohledu odlišit od ostatních účastníků trhu. Originalita v oblasti společenské odpovědnosti může být
v období ekonomické konjunktury a vysátého trhu práce také významnou konkurenční výhodou.

Zvažte prosím, zda to není právě vaše organizace, komu by se vyplatilo vsadit v oblasti CSR na etiku, firemní kulturu a Compliance. Compliance Academy vám s tím může jako partner aktivně pomoci.

Cílem projektu Etická firma 2020 je posílit povědomí o etice, firemní kultuře a Compliance jako nedílné součásti a základním stavebním kameni společenské odpovědnosti a veřejně označit okruh firem, pro které je toto téma důležitým aspektem jejich podnikání.

Posláním projektu však není soutěž ani tvorba jakéhosi žebříčku více či méně etických firem. Ambicí je inspirovat a posléze certifikovat ty organizace, pro které je chování v souladu s etikou a se zákonnými požadavky přirozeným základem jejich podnikání.

Detaily o tomto připravovaném projektu zveřejníme v průběhu února 2020.
V případě, že byste měli zájem stát se partnery projektu, neváhejte nás kontaktovat.