Otestujte svou firemní kulturu a získejte certifikát vycházející z mezinárodních standardů a metodik veřejných institucí

„Etická firma“ je certifikát prokazující splnění základních standardů v oblastech firemní kultury, etiky, Compliance a řízení rizik.

Cerifikát je udělován Compliance Academy na základě expertního hodnocení, které probíhá podle jednotné metodiky. Auditoři hodnotí v rámci certifikačního procesu především to, jak je organizace jako celek nastavena a řízena. Posuzováno je především to, jak jsou zaměstnanci organizace vedeni k etickému, morálnímu a právnímu jednání a naplňování souvisejících firemních hodnot, zda a jak fungují etické principy v realizaci strategie a obchodu, vztazích s dodavateli a dalšími třetími stranami.

Předmětem hodnocení naopak nejsou otázky ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže nebo dílčí aspekty společenské odpovědnosti, které bývají zohledňovány v jiných hodnotících procesech (např. ochrana životního prostředí, rovnost příležitostí, diverzita a inkluze).

Platnost certifikátu „Etická firma“, resp. právo užívat toto označení, je časově omezeno na dobu od udělení certifikátu do konce roku následujícího po roce, v němž byl certifikát CA udělen. Posléze je nutné expertní hodnotící proces zopakovat.

powered by Typeform

ÚSPĚŠNĚ CERTIFIKOVANÉ SPOLEČNOSTI

OZNÁMENÍ CERTIFIKACE
ETICKÁ DEKLARACE

PARTNEŘI PROJEKTU

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
CHCI PŘIHLÁSIT SVOU ORGANIZACI
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ