Evropská unie v červenci publikovala další průzkum v rámci své iniciativ Eurobarometr, v jejímž rámci zkoumá postoje veřejnosti i soukromého sektoru k nejrůznějším problémům a otázkám týkajících se Evropské unie a života jejích občanů.

V červenci vydaný průzkum, nazvaný „Perceived independence of the national justice systems in the EU among companies“, se zaměřuje na vnímání, resp. hodnocení nezávislosti systémů soudnictví v jednotlivých členských zemích EU ze strany podnikatelského sektoru.

Vedle samotného vnímání systémů soudnictví jako celků se průzkum zaměřuje také na argumentaci firem, na které zakládají své hodnocení – ať už jde o vnímání postavení samotných soudců v rámci systému, absenci či naopak prezenci vlivu ekonomických či jiných zájmových skupin, nebo politické tlaky na soudní aparát.

Průzkum proběhl v průběhu ledna letošního roku (a zahrnuje tak stále ještě i Velkou Británii), celkem bylo provedeno 6 807 rozhovorů s klíčovými zástupci firem působících ve výrobním průmyslu (NACE kategorie C), poskytování služeb (NACE kategorie G–N) a průmyslu obecně (NACE kategorie B–F).

Jaké jsou tedy hlavní závěry průzkumu?

  • Většina (54 %) firem hodnotí soudnictví své země jako „dobré“, dalších 11 % poté dokonce jako „velmi dobré“
  • Poměr společností pozitivně hodnotících nezávislost soudnictví ve své zemi je na nejvyšší úrovni od spuštění série těchto průzkumů v roce 2016
  • 4 z 5 firem souhlasí s tím, že pozitivní hodnocení systémů soudnictví se odvíjí především od postavení a pozice soudců v daném systému
  • Firmy hodnotící úroveň soudnictví ve své zemi jako negativní tak činí zejména kvůli zásahům ze strany vládních činitelů a politiků

Česká republika se v obecném hodnocení systému soudnictví pohybuje pod průměrem EU, kdy pouze 6 % respondentů systém hodnotí jako „velmi dobrý“ a 38 % jako „dobrý“ – oproti tomu 31 % firem hodnotí české soudnictví jako „špatné“ a 16 % jako „velmi špatné“.

zdroj: Flash Eurobarometer 484, European Commission

Na samotném chvostu tohoto srovnání se pohybuje Slovensko, kde je důvěra soudy výrazně podlomena – 71 % slovenských podniků hodnotí tamní soudnictví jako „špatné“ (33 %) nebo „velmi špatné“ (38 %). Kromě Slovenska už převážně negativně své soudnictví hodnotí jen podnikatelský sektor v Chorvatsku.

Při srovnání jednotlivých zemí se zaměřením na váhu přiznanou jednotlivým aspektům ovlivňujícím hodnocení systémů soudnictví (postavení soudců, ekonomické vlivy, politické tlaky) se Česká republika většinou pohybuje okolo průměru zemí EU. Za zmínku poté stojí vnímání postavení soudců ze strany českého byznysu – 33 % tuzemských respondentů uvedlo, že jejich hodnocení soudnictví se odvíjí od postavení soudců, které v současnosti nedostatečně garantuje jejich nezávislost. V tomto ohledu se ČR řadí na 3. místo právě za Slovensko a Chorvatsko.

Celý průzkum je volně dostupný na webu Eurobarometru.

zdroj: Flash Eurobarometer 484, European Commission