Minulý týden se od 2. do 4. března v Paříži uskutečnilo další plenární zasedání Finančního akčního výboru (FATF), mezinárodní organizace zodpovídající za nastavování globálních standardů v oblasti boje s praním peněz (AML) a financováním terorismu (CFT), jejímiž členy je více než 200 jurisdikcí z celého světa.

Hlavním tématem zasedání byla pochopitelně ruská invaze na Ukrajinu, kterou FATF kategoricky odmítlo a svůj celkový pohled na situaci vyjádřilo ve zvláštním vyjádření.

Důležítým bodem zasedání byla poté také aktualizace tzv. Doporučení FATF, která definují mezinárodní standardy v boji proti praní peněz, financování terorismu a proliferace.

Zvláštní pozornost byla poté věnována Doporučení č. 24, které se zabývá transparentností a evidencí informací o skutečných majitelích právnických osob a jiných právních subjektů.

FATF v posledních dvou letech svá doporučení revidovalo a přijalo ve vztahu k Doporučení č. 24 nové dodatky, které stanovují, že:

  • Relevantní orgány všech zemí by měly mít adekvátní přístup k informacím o skutečných majitelích nejen u právnických osob zřízených v dané jurisdikci, ale i u právnických osob, které disponují dostatečnou vazbou na danou jurisdikci (definice „dostatečné vazby“ bude v kompetenci národních institucí, tato může zahrnovat např. vlastnictví bankovního účtu, zaměstnávání osob v  dané jurisdikci, vlastnictví nemovitostí, investice na tamním akciovém trhu, vlastnictví podnikatelskéhoi pojištění nebo daňové povinnosti). Všechny státy tak musí zřídit vlastní evidenci skutečných majitelů nebo její ekvivalent.
  • Za správu a archivaci informací o skutečných majitelích musí zodpovídat veřejná instituce nebo jiný ekvivalentní subjekt provozující evidenci.
  • Veřejné orgány budou muset posuzovat a snižovat rizika financování terorismu a praní peněz spojená se zahraničními subjekty.
  • Vydávání nových akcií tzv. na jméno (bearer shares) je zakázáno a je vyžadováno posílení požadavků na zveřejňování informací u již existujících subjektů s touto formou vlastnictví, tyto požadavky se budou vztahovat i na tzv. nominální role (nominee arrangements) tak, aby nemohly být zneužívány pro utajování aktivit spojených s praním peněz.

Mezi dalšími výstupy/závěry zasedání figuruje také:

  • Zařazení Spojených arabských emirátů na tzv. seznam zemí pod zvýšeným dohledem (ve vztahu k jejich nedostatkům v oblasti prevence financování terorismu a praní peněz).
  • Vyjmutí Zimbabwe ze seznamu zemí pod zvýšeným dohledem po místní (on-site) návštěvě a hodnocení nápravy dříve stanovených nedostatků v oblasti CFT/AML, přičemž Zimbabwe bude nadále svůj systém posilovat prostřednictvím spolupráce s lokální organizací Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
  • Kladné hodnocení Francie a jejího nastaveného rámce v oblasti CFT/AML, který bylo označen za „vysoce efektivní“, i tak nicméně stále disponuje některými nedostatky (např. v oblasti dohledu a implementace preventivních opatření u subjektů aktivních v sektoru nemovitostí). Aktuální hodnotící zpráva Francie by měla být publikována v květnu.
  • Plánované zveřejnění výzkumné zprávy zabývající se riziky praní peněz a financování terorismu spojenými s pašováním migrantů (migrant smuggling), které řada zemí nepovažuje za vysoce rizikovou kriminální aktivitu s ohledem na praní peněz a relevantní peněžní toky v této oblasti tak jsou jen zřídka vyšetřovány. Zpráva by měla být publikována na konci března.
  • Plánovaná konzultace a zveřejnění manuálu pro nastavení rizikově orientovaného přístupu (z angl. risk-based approach) v oblasti implementace opatření pro boj s praním peněz a financováním terorismu spjatých se sektorem nemovitostí.
  • zvolení nového prezidenta FATF na pevné období v délce dvou let (2022–2024), kterým bude T. Raja Kumar, dosavadní seniorní poradce singapurského ministerstva vnitra