Britský regulátor auditorů, účetních a pojistných matematiků Financial Reporting Council (FRC) v pondělí 6. července publikoval tzv. principy operativního oddělení auditních služeb od zbytku portfolia služeb společností Deloitte, EY, KPMG a PwC, uskupení obecně známého jako „Velká čtyřka“ (Big4).

Cílem těchto principů je dle FRC zajištění toho, aby se auditní praxe těchto globálních korporací soustředila především na kvalitu dodávaných auditů, z nichž se mnohé týkají nejvýznamnějších světových firem a vysoká kvalitu těchto auditů tak je dle FRC ve veřejném zájmu. V dosavadní praxi FRC považuje za problém značnou provázanost mezi auditními službami Big4 a zbytkem jejich portfolia, jelikož dochází k tzv. „křížovému“ dotování (volně přeloženo z angl. cross-subsidy), kdy poptávanější služby BIg4 „dotují“ méně ziskové divize těchto společností.

Vytyčené cíle nových standardů jsou dle FRC následující:

  • Auditní divize prioritizuje kvalitu auditů a chrání auditory před vlivy z dalších divizí společnosti, které by mohly zapříčinit snížení kvality auditů
  • Celkový objem zisku společnosti rozděleného mezi partnery auditní divize by neměl běžně převyšovat přínos auditní divize k dosažení tohoto zisku
  • Kultura auditní praxe prioritizuje vysokou kvalitu auditů skrze aktivní propagaci etického chování, otevřenosti, týmové spolupráce, překonávání výzev a profesního skepticismu
  • Auditoři jednají ve veřejném zájmu a pracují jak ve prospěch akcionářů auditovaných subjektů, tak zároveň ve prospěch širší veřejnosti

Principy byly dle FRC po obsáhlých diskuzích vyvinuty ve spolupráci s Big4. Jejich implementace by měla být dokončena do konce června 2024, svůj implementační plán by každá z firem měla regulátorovi zaslat nejpozději do 23. října tohoto roku.