Vážení příznivci Compliance Academy,

jak, doufáme, víte, jednou z našich hlavních iniciativ letošního roku je spuštění projektu Etická firma, který se zabývá plošným zhodnocením a benchmarkingem firemní kultury ve společnostech s důrazem na oblasti etiky, compliance a řízení rizik.

Společnostem, které mají zájem o účast v hodnocení a získání odborného posouzení těchto oblastí, poté prostřednictvím projektu nabízíme i možnost získání certifikátu Etická firma, skrze který mohou jasně a veřejně deklarovat závazek vůči etickému způsobu podnikání a řízení obchodních procesů, které je v našem pojetí neodmyslitelnou součástí společenské odpovědnosti organizací.

Je nám proto velkým potěšením, že můžeme oznámit další úspěšně certifikovanou Etickou firmu! Tou je společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., která je zároveň jedním z partnerů projektu.

Společnost dosáhla v rámci projektu téměř maximálního možného hodnocení ve všech 4 oblastech (hodnoty, leadership, compliance management a kontext organizace) a splňuje tak vysoce profesionální úroveň nastavení firemní kultury, která mj. odpovídá předpokladům stanoveným v mezinárodních standardech (ISO 19600, ISO 37301 nebo ISO 37001) nebo metodikách hodnocení compliance programů veřejných institucí (americké DoJ nebo české NSZ), ze kterých tým Compliance Academy při tvorbě metodologie hodnocení vycházel.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko také neustále usiluje o zlepšování své firemní kultury a jejího nastavení – v roce 2019 společnost představila aktualizovaný Kodex obchodního jednání a Protikorupčních zásad, o rok později poté zavedla také nový proces pro Dary a Zábavu, každý rok také pořádá týden interního vzdělávání a komunikace akcentující témata etiky a compliance. Dalším úkolem, který si společnost vytyčila, je poté digitalizace compliance programu pro dosažení vyšší úrovně pochopení a zapojení všech zaměstnanců napříč celou organizací.

„Coca-Cola HBC se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy správy společnosti. Silné řízení společnosti a používání osvědčených postupů, které jsme všichni během roku prokázali, jsou klíčovými prvky pro dosažení strategických cílů a prohloubení důvěry všech zúčastněných stran. Jsme odhodláni zachovat vynikající prostředí vnitřní kontroly a zajistit, aby firemní standardy nadále fungovaly v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy. Lidé a firemní kultura jsou klíčovými faktory pro zajištění úspěchu naší společnosti z dlouhodobého hlediska. Ten bude dosažen, pokud všichni přebereme odpovědnost za vlastní práci a budeme jednat dle morálních hodnot,“ okomentoval účast společnosti v projektu prostřednictvím její Etické deklarace ředitel vnějších vztahů, komunikace a právních služeb Lukáš Zapletal.

Celé společnosti a jmenovitě Janu Václavu Kašparovi, působícím na pozici Corporate social responsibility & Community manger, gratulujeme k úspěšnému získání certifikátu!


Věříte ve vaše compliance? Zajímá vás, jak si stojíte ve srovnání s nejlepší praxí v globálním měřítku?

Přihlaste se do projektu a zjistěte, zda i vy se můžete zařadit po bok prvních dvou Etických firem u nás.

Za podporu projektu tímto chceme také poděkovat jeho partnerům, kterými jsou vedle Coca-Cola HBC také společnost ČEZ a advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Pokud vás projekt zaujal, více informací naleznete ZDE, nebo nám můžete přímo napsat na info@complianceacademy.cz.