Okresní soud pro jižní Ohio (U.S. District Court for Southern District of Ohio) v úterý ve spolupráci s představiteli FBI uspořádal tiskovou konferenci k případu, který byl státním zástupcem Davidem DeVillersem označen za „pravděpodobně největší případ korupce, uplácení a praní špinavých peněz v historii státu Ohio.

Případ se týká podvodného schématu vytvořeného za účelem dosažení schválení zákona označovaného jako „House Bill 6“, který se mj. týkal finanční výpomoci, resp. záchrany (v angličtině označovaného termínem bailout) pro společnosti FirstEnergy Solutions (provozující dvě jaderné elektrárny u Erijského jezera) a Ohio Valley Electric Corporation. Zákon byl loni v květnu legislativci v Ohiu schválen, jak se však nyní ukazuje, schválení s nejvyšší pravděpodobností předcházelo rozsáhlé uplácení zainteresovaných politiků s Householderem, který byl kromě poslaneckého mandátu také předsedou tamní sněmovny, v čele.

Dle obvinění byla k přesunu prostředků, resp. úplatků v objemu 61 mil. dolarů z FirstEnergy Solutions Householderem využita uměle vytvořená společnost Generation Now (GN) – ta byla zaregistrována jako tzv. 501 (c)4. Touto zkratkou jsou dle americké legislativy označovány neziskové organizace, jejichž předmětem podnikání, resp. aktivit, je podpora sociální péče, a které ze zákona nemusí (na rozdíl od jiných typů právnických osob) zveřejňovat totožnost svých dárců.

Skrze Generation Now poté prostředky plynuly do velkého množství dalších právnických osob, které měly sloužit jako jakýsi „filtr“ před odesláním peněz na účty spjaté s politiky samotnými a dalšími zainteresovanými osobami.

Vyšetřování amerických úřadů stále probíhá. Vedle Householdera a GN byli také obviněni politik Matthew Borges a poradci a lobbisté Jeffrey Longstreth, Neil Clark, a Juan Cespedes. Obzvláště Neil Clark je poté v USA známým lobbistou, který je mj. zakladatelem vlivné poradenské společnosti Grant Street Consultants.