Právě dnes se po celém světě slaví tzv. World Whistlebowers Day, resp. Světový den whistleblowerů, který se snaží poukázat na jejich význam pro odhalování nelegálního jednání.

My jsme si pro vás v Compliance Academy připravili infografiku shrnující hlavní principy loni přijaté směrnice EU o ochraně whistleblowerů – organizace od 50 zaměstnanců výše se nejpozději do podzimu roku 2023 musí připravit na to, že budou muset zavést vlastní či outsourcované kanály pro přijímání interních oznámení a adekvátně zajistit ochranu oznamovatelů proti odvetným opatřením.

Věříme proto, že s obsahem a povinnostmi definovanými ve směrnici je dobré se seznámit co nejdříve. Jak se říká, štěstí přeje připraveným.

A co vaše organizace – má již svůj oznamovací kanál zavedena?