Spojené státy minulý týden učinily do jisté míry přelomový krok v oblasti boje proti korupci. Ten představuje schválení zákona Corporate Transparency Act (CTA), který byl součástí Kongresem schváleného balíčku zákonů zahrnutých do zákona o národní obraně (William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021).

Dle CTA budou muset právnické osoby a jejich vlastníci podávat informace o svých skutečných majitelích útvaru amerického ministerstva financí pro boj s finančním zločinem FinCEN (z angl. Financial Crime Enforcement Network). Doposud přitom ve většině států nebylo povinností tyto informace úřadům přímo oznamovat, schválení zákona je tak vnímáno jako zlom v oblasti transparentnosti podnikatelské sféry.

Dle neziskové organizace Tax Justice Network a její výzkumné zprávy „The State of Tax Justice 2020“ přitom USA doposud jsou jedním z největších tzv. daňových rájů světa, kdy se v jejím žebříčku zemí s největšími ztrátami na daních umístila hned na 5. místě za Kajmanskými ostrovy, Velkou Británií, Nizozemskem a Lucemburskem. Tomuto stavu bezpochyby nahrával i volnější režim v oblasti evidence skutečných majitelů.

Na tvorbě zákona se podílela i americká pobočka Transparency International, která upozorňuje na to, že zákon by měl v podstatě zakázat a ukončit existenci skořápkových společností (shell companies). Její ředitel Gary Kalman přijetí CTA okomentoval takto:

„Ukončení zneuživání anonymních skořápkových společností je důležitým vítězstvím pro všechny osoby, kterým nejsou lhostejné škodlivé dopady korupce. Přijetí zákona je velkým krokem v boji se špinavými penězi u nás (v USA, pozn. autora) i po celém světě. Transparentnost podnikatelské sféry znamená to, že pro zkorumpované světové lídry i další zločince bude čím dál obtížnější uschovat a přesouvat ukradené prostředky skrze skrytě vlastněné společnosti. Zákon obsahuje několik dalších důležitých opatření pro boj s korupcí, které jsou dokladem toho, že Kongres nyní uznává přímou spojitost mezi korupcí a národní bezpečností. Toto je první výrazná aktualizace legislativy zaměřené na boj s praním špinavých peněz za posledních 20 let, a jeden z nejdůlěžitějších protikorupčních zákonů schválených Kongresem vůbec…USA nyní dohánějí naše spojence v EU i po celém světě, a mohou propagovat transparentnost jako zcela klíčový globální standard.“

Úřady tak budou od skutečných majitelů právnických osob požadovat údaje v rozsahu celého jména, adresy a data narození, a to vč. identifikačního čísla příslušného dokladu totožnosti. Veškerá data bude spravovat FinCEN, k databázi poté budou mít přístup vymezené veřejné instituce, orgány činné v trestním řízení nebo schválené finanční instituce s oprávněným zájmem v oblasti boje s praním špinavých peněz.

Skutečného majitele poté zákon definuje jako fyzickou osobu, která právnickou osobu významně ovládá, vlastní 25 procent či více v rámci majetkové struktury společnosti, nebo významně benefituje z majetku a prostředků dané právnické osoby, ať už jde o společnosti s ručením omezeným (LLC) nebo akciové společnosti. Zákon také vyžaduje aktualizaci údajů v případě jakékoliv změny na úrovni skutečného majitele.

Spojené státy se tak po vzoru Evropské unie a jejch směrnic proti praní špinavých peněz a financování terorimu (AMLD) řadí k jurisdikcím, které chtějí problematiku korupce a praní peněz aktivně řešit, mj. právě skrze zvyšování požadavků pro transparentnost soukromé sféry.

Na rozdíl od EU ale Spojené státy zatím zdánlivě neuvažují o zřízení veřejně dostupné centrální (resp. federální) evidence skutečných majitelů, kterou by EU chtěla spustit už v letošním roce. Spuštění však bude vzhledem k nedosatatečné implementaci u řady států s nejvyšší pravděpodobností posunuto.