Project Description

Naučte se základy práce s otevřenými zdroji a zasazovat jejich informace do kontextu

Potřebujete kvalitní a ověřené informace o obchodních partnerech nebo jiných spolupracujících subjektech?

Využíváte otevřené zdroje informací? Víte, v čem spočívá kvalitní obchodní zpravodajství (Business Intelligence).

Chcete se naučit kombinovat klasické postupy získávání dat, využívání informačních zdrojů a moderní technologické postupy?

Náš workshop Obchodní zpravodajství – Introduction vás provede nezbytnými kroky při práci s dostupnými informačními zdroji. Ukážeme vám, jak ze zdánlivě nepropojitelných informací vytvořit komplexní obrázek o konkrétním obchodním subjektu, ať už jde o jednotlivce nebo společnost jako celek. Opíráme se přitom o vysokou odbornou úroveň našich lektorů vycházející z mnohaletých zkušeností s danou problematikou.

Dozvíte se:

 • jaké jsou dostupné informační zdroje, kde a jak je hledat, a jak umět číst informace v nich obsažené

 • které obchodní partnery, proč a jak důkladně ověřovat

 • na jaká potenciální rizika se zaměřit a jak je dál řídit

Naučíte se:

 • rozpoznat situace, kdy a jak získávat a ověřovat potřebné informace

 • jednoduché a efektivní postupy při získávání informací, které v danou chvíli potřebujete znát pro přijetí správného obchodního rozhodnutí

 • nebát zacházet s dostupnými otevřenými zdroji

Získáte:

 • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

 • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

 • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Leopold Černý

Specialista na vyšetřování hospodářské kriminality
Screening Solutions

 • manažer poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za problematiku korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality

 • v období let 1998 až 2013 působil u Policie ČR

 • z toho 12 let u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

 • déle než 5 let působil ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů korupce, hospodářské a finanční kriminality, zneužívání finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci celé ČR

 • uvedená témata rovněž dlouhodobě prezentuje v rámci své přednáškové činnosti

 • od roku 2017 je certifikovaným auditorem CMS (Compliance Management Systems) dle ISO 19600 a ABMS (Anti-Bribery Management System) dle ISO 37001

Petr Moroz

Specialista na vyšetřování a vytěžování dat Screening Solutions

 • řídící partner poradenské společnosti Screening Solutions
 • zastával různé manažerské posty ve společnostech Ernst & Young, GE Money Bank a Marriott
 • specialista na problematiku compliance, řízení rizik, bezpečnosti, obchodního zpravodajství a interního vyšetřování
 • mimo akademickou radu je také spoluzakladatelem Compliance Academy