Project Description

Půldenní workshop pro všechny, kteří se zajímají o základní aspekty řízení Compliance ve své organizaci

Existuje mnoho faktorů, které oddělují „dobré firmy“ od těch „skvělých“. Zároveň ale neexistuje univerzální recept na úspěšný Compliance systém.

Jsou však známy jisté základní stavební kameny a pravidla, která je při tvorbě robustního sytému řízení Compliance třeba dodržet.

Náš workshop vás provede budováním systému řízení Compliance tzv. „od píky“. Ať už jste nově začínající Compliance officer v organizaci, která dosud tuto problematiku neřešila, nebo se v Compliance pohybujete další dobu a chcete svůj přístup konzultovat s dalšími profesionály v oboru, naši lektoři vám poradí, jaké kroky jsou pro budování a řízení Compliance naprosto nezbytné.

Dozvíte se:

  • jaké jsou základní principy pro vytváření robustního systému řízení compliance (CMS)

  • čemu se v počátcích vyvarovat a jaké aspekty CMS zohlednit ve vztahu k dalším procesům fungování organizace

  • jaké jsou základní kroky při budování systému řízení compliance v organizacích

Naučíte se:

  • jak začít s budováním systému řízení compliance, a to i v organizaci, která dosud compliance vůbec nezohledňovala

  • jaké kroky při budování CMS nezanedbat a jaké si nastavit preference a priority

  • jak komunikovat úlohu a strukturu CMS směrem k vedení organizace, jejím zaměstnancům i vnějšímu prostředí

Získáte:

  • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

  • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

  • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou
powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Filip Zelingr

Ředitel útvaru audit, risk management a compliance Letiště Praha