Project Description

Půldenní workshop pro ty, kteří chtějí být připraveni na neohlášené místní šetření ze strany (nejen) soutěžních úřadů

Neohlášené místní šetření (dawn raid) je velmi často užívaný a mimořádně efektivní nástroj v rukách soutěžních úřadů, kteří jej využívají k vyhledávání kartelů a jiných zakázaných dohod mezi podniky, zneužívání dominance či zakázaného určování cen pro další prodej. Jeho principem je moment překvapení a základní charakteristikou zdánlivě neomezená oprávnění inspektorů.

Víte, že dawn raid může být za určitých okolností uskutečněn nejen v obchodních prostorách, ale i u Vás doma? A že musíte poskytnout úplnou součinnost, jinak Vám hrozí vysoké sankce?

Seminář vedený dlouholetými praktiky se zkušenostmi z ÚOHS Vás provede typickým průběhem razie, vysvětlí pravomoci inspektorů a jejich meze, poradí, jaká má práva vyšetřovaný subjekt. Zároveň bude vysvětleno, jaká práva a povinnosti má vyšetřovaný podnik, čemu se musí podrobit a co naopak může odmítnout, role zaměstnanců a jak se chovat, aby se rizika pro podnik ještě nezvýšila.

Dozvíte se:

 • co je dawn raid, kdo, kdy a jakým způsobem jej provádí

 • jaké jsou jednotlivé fáze neohlášeného šetření

 • za jakých okolností mohou soutěžní úřady šetřit v podniku a za jakých v soukromých prostorách

Naučíte se:

 • jak poskytnout součinnost, aniž byste ohrozili Vaši společnost

 • jaké jsou meze oprávnění inspektorů

 • zda a jak můžete chránit soukromé počítače, mobily, emailové účty apod.

Získáte:

 • interaktivní seminář vedený experty s 20letou zkušeností, advokáty a bývalými představiteli ÚOHS

 • praktické návody, jak rizikové situace identifikovat a jak se zachovat

 • příklady z praxe soutěžních úřadů

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Robert Neruda

Partner a vedoucí týmu soutěžních právníků a ekonomů
Havel & Partners

 • advokát a partner advokátní kanceláře Havel & Partners

 • bývalý první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 • specialista na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek

 • specializuje se též na oblast náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním

 • rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací, radí např. společnostem působícím v energetice, telekomunikacích, automobilovém průmyslu či FMCG

 • je spoluautorem uznávaných komentářů k soutěžnímu zákonu či k zákonu o veřejných zakázkách a autorem několika desítek odborných článků

Lenka Gachová

Advokát a counsel
Havel & Partners

 • advokát a counsel advokátní kanceláře Havel & Partners

 • bývalá ředitelka několika sektorově zaměřených odborů na ÚOHS, naposledy Odboru výroby a služeb Sekce hospodářské soutěže

 • specialista na problematiku kartelů, vertikálních/distribučních dohod, zneužití dominance, významné tržní síly

 • zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků a poskytuje poradenství s tím související

 • zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání a poskytuje poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva, často radí společnostem v oblasti Compliance