Project Description

Odhalování interní kriminality

2 ze 3 společností se stanou obětí interní kriminality
Naučte se, jak jí předcházet nebo řešit již vzniklé situace

Anotace kurzu:

 • východiska – zaostřeno na zaměstnance

 • statistika – různé formy trestné činnosti

 • prevence – jak předcházet interní kriminalitě

 • právní postavení zaměstnavatele

 • trestní odpovědnost právnických osob

 • detekce – jak včas zachytit, že k ní dochází

 • reakce – vyšetřovací metody

 • dokazování – forenzní metody

Dozvíte se:

 • jaké jsou základní kroky při výskytu případu interní kriminality

 • jaká rizika spojená s interní kriminalitou ohrožují vaše podnikání 

Naučíte se:

 • jak komplexně reagovat na výskyt případu interní kriminality

 • jak co nejúčinněji zajistit základní ochranu vašeho podnikání v reakci na vzniklou situaci

 • jak interní kriminalitě předcházet prostřednictvím účinných preventivních opatření

Získáte:

 • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

 • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

 • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Petr Moroz

Specialista na vyšetřování a vytěžování dat Screening Solutions

 • řídící partner poradenské společnosti Screening Solutions
 • zastával různé manažerské posty ve společnostech Ernst & Young, GE Money Bank a Marriott
 • specialista na problematiku compliance, řízení rizik, bezpečnosti, obchodního zpravodajství a interního vyšetřování
 • mimo akademickou radu je také spoluzakladatelem Compliance Academy

Leopold Černý

Specialista na vyšetřování hospodářské kriminality
Screening Solutions

 • manažer poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za problematiku korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality

 • v období let 1998 až 2013 působil u Policie ČR

 • z toho 12 let u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

 • déle než 5 let působil ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů korupce, hospodářské a finanční kriminality, zneužívání finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci celé ČR

 • uvedená témata rovněž dlouhodobě prezentuje v rámci své přednáškové činnosti

 • od roku 2017 je certifikovaným auditorem CMS (Compliance Management Systems) dle ISO 19600 a ABMS (Anti-Bribery Management System) dle ISO 37001