Project Description

Půldenní workshop pro všechny, kteří chtějí účinně chránit své lidské zdroje

Zaměstnanci jsou často tím vůbec nejcennějším aktivem organizací. Dokážete ale své lidské zdroje adekvátně chránit?

Cílem tohoto workshopu je seznámení se s bezpečnostními aspekty řízení lidských zdrojů, stanovení hrozeb a identifikace rizik v personální oblasti a jejich eliminace. Kurz je určen zejména pro vrcholový management a střední odborné články organizace.

V rámci workshopu se posluchači seznámí s bezpečnostním pohledem na lidské zdroje organizace, které lze považovat za klíčové aktivum rozvoje organizace, ale také za jedno z klíčových rizik. Tento workshop se věnuje identifikaci, hodnocení a řešení rizik spojených s lidským kapitálem. Jedná se např. o rizika spojená s nepředvídatelným chováním zaměstnanců, rizika spojená s infiltrací negativně působících zájmových skupin nebo rizika spojená s ataky na klíčové pracovníky.

Úkolem bezpečného řízení lidských zdrojů je vytvoření pravidel v organizaci, podle kterých je nutné se zajímat o klíčové pracovníky ještě před vznikem pracovního poměru, jejich kultivaci a kontrole během jejich působení v klíčových funkcích a zájem o tyto pracovníky i po skončení pracovního poměru.

Součástí výuky bude diskuze modelových situací a případových studií selhání pracovníků konkrétních organizací, dále pak také řešení situací identifikovaných účastníky programu.

Lektory workshopu jsou odborníci na řízení personálních rizik s mnohaletými zkušenostmi s řešením konkrétních bezpečnostních situací i implementací preventivních opatření pro zajištění personální bezpečnosti.

Anotace kurzu

 • Blok 1

  • personální bezpečnost jako součást bezpečnostního managementu a bezpečnostní politiky organizace
  • legislativní normy
  • bezpečnostního management organizace a jeho nástroje v personální oblasti
  • bezpečnostní politika organizace
  • psychologické aspekty
  • role jednotlivce, role pracovní skupiny a role týmu v organizaci
 • Blok 2

  • metodika: jak zajistit bezpečnost při výběru a náboru
  • prescreening
  • veřejné zdroje, reference
  • sociální sítě
  • využití specielních zpravodajských SW
 • Blok 3

  • metodika: jak udržet loajalitu
  • metodika: klíčové faktory selhání osob
 • Blok 4

  • případové studie

Dozvíte se:

 • co všechno obnáší personální bezpečnost

 • jak personální bezpečnost zapadá do celkového bezpečnostního managementu a bezpečnostní politiky organizace

 • jaké jsou psychologické aspekty personální bezpečnosti

Naučíte se:

 • jak komplexně zabezpečit lidské zdroje ve vaší organizaci

 • jak zajistit bezpečnost při výběru kandidátů a jejich náboru

 • jak udržet loajalitu zaměstnanců v organizaci

Získáte:

 • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

 • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

 • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou
Mám zájem (bez ohledu na termín)

Máte zájem o workshop, ale nejste si jisti svými časovými možnostmi? Vyplňte náš nezávazný registrační formulář a my vás budeme průběžně informovat o dostupných termínech workshopu.

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Michal Moroz

Specialista na personální bezpečnost Compliance Academy

 • spoluzakladatel Compliance Academy
 • dlouhodobě se specializuje na oblast odhalování zaměstnanecké trestné činnosti a řízení personálních rizik
 • člen prezídia Asociace kritické infrastruktury ČR
 • externí konzultant největší světové bezpečnostní agentury Securitas
 • v oblasti řízení rizik se pohybuje již 20 let
 • v minulosti byl např. lokálním zástupcem mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton
 • působil také jako poradce a následně i jako náměstek ministra vnitra ČR
 • jako první v České republice zpracoval metodiku a uváděl do praxe proces pre-employment screening, o němž rovněž přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • je členem asociace bezpečnostních profesionálů ASIS International

Petr Moroz

Specialista na ochranu lidských zdrojů organizace
Screening Solutions

 • řídící partner poradenské společnosti Screening Solutions

 • zastával různé manažerské posty ve společnostech Ernst & Young, GE Money Bank a Marriott

 • specialista na problematiku compliance, řízení rizik, bezpečnosti, obchodního zpravodajství a interního vyšetřování

 • mimo akademickou radu je také spoluzakladatelem Compliance Academy