Nastalá situace ohledně pandemie COVID-19 nutí společnosti upravit své fungování a provoz. Compliance Academy se proto rozhodla bleskově zmapovat, jak současná pandemie dopadá na chod organizací, především pak s ohledem na fungování jejich Compliance. Výsledky průzkumu, jak doufáme, vám v hrubých obrysech nastíní, s čím se Compliance v dalších organizacích potýká a jakým směrem se bude ubírat po (doufejme co nejdřívějším) skončení této krize.