Chci se zúčastnit průzkumu

Pronikněte s námi do světa compliance v České republice!

Před 3 lety jsme se rozhodli poprvé realizovat unikátní průzkum věnující se problematice compliance a jejímu vnímání mezi českými organizacemi.

Náš průzkum Compliance 360° (2019) sesbíral od více než stovky organizací odpovědi na více než 120 otázek, čímž jsme získali poměrně reprezentativní vhled do toho, jak tuzemské organizace a jejich zaměstnanci o compliance přemýšlí – ať už ve vztahu k samotné realizaci agend spojených s compliance, tak také širšímu vnímání compliance v organizacích.

Ačkoliv byly získané poznatky v mnohém zajímavé a část z nich je bezpochyby stále relevantní, v uplynulých 3 letech se svět potýká jak s globální pandemií, tak s válkou na území Evropy a všemi navazujícími ekonomickými a společenskými dopady.

Ty mají bezesporu vliv i na oblast compliance, považujeme proto za vhodné aktuální situaci #czechcompliance opět prozkoumat, a to právě díky vám, respondentům.

Změnilo se nějak celkové vnímání compliance v ČR? Objevují se nové standardy nebo nástroje, které organizace v rámci compliance využívají? Jak globální události ovlivnily tón shora a objem zdrojů věnovaných relizaci agend spojených compliance nebo vzdělávání v této oblasti?

Zapojte se do průzkumu a přispějte ke zvýšení povědomí o compliance a jeho českých specifikách.