Petr Moroz

SPOLUZAKLADATEL / JEDNATEL

  • petr@complianceacademy.cz

Petr je jedním ze zakladatelů a jednatelů Compliance Academy zodpovědným za tvorbu celkové koncepce a strategie organizace.

Vedle svojí práce pro Compliance Academy je Petr také zakládajícím a řídícím partnerem poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za strategický rozvoj a mezinárodní expanzi. Kromě toho se také věnuje projektům v oblasti Governance, Risk a Compliance a službám řízení personálních rizik a jejich rozšíření v rámci trhů střední a východní Evropy. Mezi jeho klienty v těchto oblastech patří zejména přední investiční skupiny, finanční a bankovní instituce, IT společnosti a telekomunikační operátoři. Před založením společnosti Petr nasbíral zkušenosti v několika mezinárodních korporacích, bankovních institucích a poradenských společnostech, kde přes deset let vedl týmy analytiků, auditorů a bezpečnostních expertů. V současné době je Petr konzultantem několika předních investičních skupin v oblasti řízení rizik spojených s lidskými zdroji a korupcí. O těchto tématech pravidelně přednáší na odborných konferencích, příležitostně také publikuje v médiích.

Michal Moroz

SPOLUZAKLADATEL / JEDNATEL

  • michal@complianceacademy.cz

Michal je jedním ze zakladatelů a jednatelů Compliance Academy zodpovědným za tvorbu celkové koncepce a strategie organizace, zároveň také zodpovídá za plánování aktivit organizace a komunikaci s našimi partnery.

Kromě své práce pro Compliance Academy současně působí jako člen prezídia Asociace kritické infrastruktury ČR a externí konzultant největší světové bezpečnostní agentury Securitas. V oblasti řízení rizik se pohybuje již 20 let. V minulosti byl majitelem vlastní poradenské společnosti Moroz & Partner a lokálním zástupcem mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton. Posléze působil jako poradce a následně i jako náměstek ministra vnitra ČR. V této pozici byl odpovědný za tvorbu dosud naplňované Protikorupční strategie vlády ČR, v jejímž důsledku byla do českého právního řádu v roce 2012 zavedena trestní odpovědnost právnických osob.

Byl členem dozorčí rady České pošty a poradcem předsedy výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dlouhodobě se specializuje na oblast odhalování zaměstnanecké trestné činnosti a řízení personálních rizik. Jako první v České republice zpracoval metodiku a uváděl do praxe proces pre-employment screening, o němž rovněž přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jíž je absolventem. Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích i tuzemských odborných fórech. Je členem asociace bezpečnostních profesionálů ASIS International. Zajímá se o bezpečnostní politiku a legislativu, o nichž pravidelně bloguje a glosuje v médiích.