Petr Moroz

SPOLUZAKLADATEL / JEDNATEL

  • petr@complianceacademy.cz

Petr je jedním ze zakladatelů a jednatelů Compliance Academy zodpovědným za tvorbu celkové koncepce a strategie organizace.

Vedle svojí práce pro Compliance Academy je Petr také zakládajícím a řídícím partnerem poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za strategický rozvoj a mezinárodní expanzi. Kromě toho se také věnuje projektům v oblasti Governance, Risk a Compliance a službám řízení personálních rizik a jejich rozšíření v rámci trhů střední a východní Evropy. Mezi jeho klienty v těchto oblastech patří zejména přední investiční skupiny, finanční a bankovní instituce, IT společnosti a telekomunikační operátoři. Před založením společnosti Petr nasbíral zkušenosti v několika mezinárodních korporacích, bankovních institucích a poradenských společnostech, kde přes deset let vedl týmy analytiků, auditorů a bezpečnostních expertů. V současné době je Petr konzultantem několika předních investičních skupin v oblasti řízení rizik spojených s lidskými zdroji a korupcí. O těchto tématech pravidelně přednáší na odborných konferencích, příležitostně také publikuje v médiích.

Michal Moroz

SPOLUZAKLADATEL / JEDNATEL

  • michal@complianceacademy.cz

Michal je jedním ze zakladatelů a jednatelů Compliance Academy zodpovědným za tvorbu celkové koncepce a strategie organizace, zároveň také zodpovídá za plánování aktivit organizace a komunikaci s našimi partnery.

Kromě své práce pro Compliance Academy současně působí jako člen prezídia Asociace kritické infrastruktury ČR a externí konzultant největší světové bezpečnostní agentury Securitas. V oblasti řízení rizik se pohybuje již 20 let. V minulosti byl majitelem vlastní poradenské společnosti Moroz & Partner a lokálním zástupcem mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton. Posléze působil jako poradce a následně i jako náměstek ministra vnitra ČR. V této pozici byl odpovědný za tvorbu dosud naplňované Protikorupční strategie vlády ČR, v jejímž důsledku byla do českého právního řádu v roce 2012 zavedena trestní odpovědnost právnických osob.

Byl členem dozorčí rady České pošty a poradcem předsedy výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dlouhodobě se specializuje na oblast odhalování zaměstnanecké trestné činnosti a řízení personálních rizik. Jako první v České republice zpracoval metodiku a uváděl do praxe proces pre-employment screening, o němž rovněž přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jíž je absolventem. Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích i tuzemských odborných fórech. Je členem asociace bezpečnostních profesionálů ASIS International. Zajímá se o bezpečnostní politiku a legislativu, o nichž pravidelně bloguje a glosuje v médiích.

Jan Indra

CONTENT MANAGER

  • honza@complianceacademy.cz

Honza je manažerem zodpovědným za tvorbu marketingového obsahu organizace a za komunikaci organizace na sociálních sítích.

Vedle svojí práce pro Compliance Academy je Honza také konzultantem poradenské společnosti Screening Solutions zaměřující se na Business Intelligence, investigativní činnosti a marketing společnosti.

Během svých vysokoškolských studií žurnalistiky a mediálních studií se začal profilovat jako investigativní analytik. Čtyři roky pracoval jako reportér pro neziskovou organizaci České centrum pro investigativní žurnalistiku, zaměřující se na kauzy přeshraničního organizovaného zločinu, přičemž mezi jeho hlavní oblasti zájmu patřila zejména analýza a vizualizace dat. Pravděpodobně nejzásadnějším projektem, na kterém se mohl podílet, byl přitom největší světový únik dat známý jako Panama Papers. Za své návrhy projektů v oblasti analýzy dat se poté dvakrát dostal mezi tři finalisty Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky, udělované Nadací Open Society Fund v rámci soutěže Novinářská cena.

Jako reportér a fact-checker (čili ten, kdo ověřuje jakákoliv tvrzení a skutečnosti) Honza také spolupracoval na investigativních a analytických projektech s několika mezinárodními organizacemi, mezi které patří např. neziskový newsroom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), nezisková analytická organizace C4ADS (The Centre for Advanced Defense Studies) nebo nezisková organizace zaměřující se na vzdělávání novinářů a vytváření mezinárodní sítě fact-checkerů Poynter Institute.