Staňte se našimi partnery

Aktivity Compliance Academy se neobejdou bez laskavé podpory našich partnerů. Pakliže vám stejně jako nám záleží na kultivaci českého podnikatelského prostředí a propagaci etického způsobu podnikání, můžete se stát jedním z nich. Na výběr přitom máte z celé škály partnerských programů, od celoročních partnerství, přes partnerství projektů až po partnerství týkající se jednotlivých akcí.

Standardní škálu partnerských programů naleznete níže. V případě zájmu se s vámi nícméně rádi individuálně domluvíme na specifické formě spolupráce.

Pokud vás některá z uvedených forem partnerství zaujme, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu info@complianceacademy.cz.

Compliance Academy využívá vybrané finance výhradně k financování svých aktivit a k dalšímu rozvoji. CA nevyplácí svým společníkům žádný zisk. Sponzorské příspěvky jsou z přibližně 70–80 % využity na financování konkrétních akcí a projektů. Zbývající prostředky jsou využity na běžný provoz organizace.

Compliance Academy je institucí zabývající se vzděláváním, osvětou a popularizací témat jako je Governance, Compliance, Risk Management (GRC) nebo podniková etika. Zabývá se organizací konferencí, diskuzí a workshopů. Náš profil na LinkedIn je přitom nejsledovanějším oborovým kanálem na sociálních sítích.

Tento exkluzivní typ partnerství je určen pro partnera, který se chce spojit se značkou Compliance Academy zcela systémově, má ambici být naším stabilním a dlouhodobým partnerem a touží být spojován se všemi veřejnými akcemi CA.

Generální partner CA

 • pouze jeden celoroční exkluzivní generální partner

 • umístění loga a jmenovité poděkování na:

  • všech veřejných akcích CA
  • úvodní homepage webu CA
  • profilové stránce CA na sociální síti LinkedIn
  • v zápatí všech e-mailů CA
  • v minimálně 10 příspěvcích na LinkedIn profilu CA (nebo profilech zástupců CA) v průběhu roku 2020
  • a dále osobní poděkování na úvod a na závěr Compliance Academy Summitu 2020
  • 5 volných VIP vstupenek na konferenci Compliance Academy Summit 2020
  • 10 volných běžných vstupenek na konferenci Compliance Academy Summit 2020
 • 350 000 Kč / rok

CA Klub je nejrychleji rostoucí tuzemskou komunitou v oboru GRC. Zajíšťuje členům slevy na všechny akce CA, ale především se zabývá organizací uzavřených klubových akcí, které slouží jeho členům k navázání a prohlubování profesních vztahů.

Tento typ partnerství je určen pro partnera, kterému jde primárně o networking v české Compliance komunitě, a proto se chce stát partnerem našeho CA Klubu, čímž získá přístup a příležitost prezentovat se na všech neveřejných klubových akcích.

Partner CA Klubu

 • pouze jeden celoroční klubový partner

 • umístění loga a jmenovité poděkování na:

  • všech uzavřených klubových akcích CA Klubu
  • klubové stránce na webu CA
  • v zápatí klubových e-mailů CA Klubu
  • na úvod každé klubové akce CA Klubu
  • a dále jedna klubová akce v režii partnera (tematické zaměření, forma a místo po dohodě s CA)
  • 5 volných členství v CA Klubu pro své zaměstnance a zákazníky
  • 3 volné VIP vstupenky na konferenci Compliance Academy Summit 2020
  • 5 volných běžných vstupenek na konferenci Compliance Academy Summit 2020
 • 150 000 Kč / rok

Partner klubové akce

 • pouze jeden partner na každou klubovou akci CA Klubu

 • klubové akce jsou uzavřená networkingová setkání členů CA Klubu

 • akce zpravidla mají charakter degustace vína, ochutnávky whiskey, letního grilování, apod.

 • CA Klub plánuje organizovat přibližně 5–6 klubových akcí ročně

 • umístění loga a jmenovité poděkování na:

  • příslušné klubové akci CA Klubu
  • pozvánce na příslušnou klubovou akci CA Klubu
  • v minimálně jednom souvisejícím příspěvku na LinkedIn profilu CA
 • od 12 500 Kč / akce   (konkrétně vždy podle charakteru akce a počtu přihlášených)

CA Forum je již tradiční a oblíbený formát veřejné panelové diskuze se čtyřmi hosty. Tematické moderované debaty probíhají zpravidla jednou měsíčně v Praze a vstup na ně je bezplatný. Účastnit se mohou vždy maximálně 2 zástupci jedné společnosti.

Tento typ partnerství je určen pro ty, kterým jde primárně o svou prezentaci v souvislosti s určitým tématem. Partneři totiž mají možnost téma diskuze ovlivnit a současně dodat do panelu vlastního odborníka. Tento typ partnerství je tak určen pro partnera, který chce deklarovat, že mu záleží na podpoře etických principů a rozvoji firemní kultury v České republice.

Partner CA Forum

 • 1–2 partneři na každé CA Forum

 • umístění loga a jmenovité poděkování na:

  • příslušném CA Foru
  • pozvánkách na konkrétní CA Forum
  • v minimálně 2 příspěvcích na LinkedIn profilu CA (nebo profilech zástupců CA) / před a po akci
  • a dále možnost dodat do panelu vlastního zástupce
  • možnost rozdat hostům v publiku vlastní prezentační nebo propagační materiály
 • 40 000 Kč / akce / exkluzivní partner

 • 20 000 Kč / akce / jsou-li 2 partneři

„Etická firma“ je hlavním projektem Compliance Academy v roce 2020. Cílem je posílit povědomí organizací o etice, firemní kultuře a compliance jako nedílné součásti a základním stavebním kameni společenské odpovědnosti (CSR) organizací. Naší ambicí je inspirovat a posléze certifikovat ty organizace, pro které je chování v souladu s etikou a se zákonnými požadavky přirozeným základem jejich podnikání.

Tento typ partnerství je proto vhodný pro ty partnery, kteří chtějí projevit svou společenskou odpovědnost v projektu rozvíjejícím principy etického podnikání a posilujícím firemní kulturu v České repuiblice.

Partner projektu Etická firma 2020

 • počet partnerů projektu není omezen

 • partnerství tohoto projektu lze deklarovat jako součást CSR aktivit

 • umístění loga a jmenovité poděkování na:

  • slavnostním ceremoniálu předávání certifikátů za rok 2020 (to proběhne na naší konferenci Compliance Academy Summit dne 20. 10. 2020)
  • všech certifikátech vystavených v roce 2020
  • všech propagačních elektronických materiálech projektu (i zpětně)
  • všech propagačních tištěných materiálech projektu (vytvořených po uzavření dohody o partnerství)
  • stránce projektu na našem webu
  • v minimálně 8 příspěvcích na našem LinkedIn profilu nebo profilech zástupců CA v průběhu roku 2020
  • a dále právo účastnit se aktivně slavnostního předávání certifikátů Etická firma 2020
  • 2 volné VIP vstupenky na konferenci Compliance Academy Summit 2020
  • 5 volných běžných vstupenek na konferenci Compliance Academy Summit 2020
 • 100 000 Kč / partner

Celodenní konference „Compliance Academy Summit 2021“ proběhne 20. září 2021 v kongresovém centru Cubex v Praze a půjde nepochybně o největší akci Compliance Academy v letošním roce.

Tento typ partnerství je určen pro ty, kterým jde primárně o svou prezentaci v souvislosti s určitými tématy. Partneři, kteří projeví zájem v dostatečném předstihu, získají možnost ovlivnit program a tematické směřování konference. Ve vyšších kategoriích partnerství získají rovněž možnost dodat odborníky do jednotlivých bloků. V souvislosti s konferencí nabízí Compliance Academy hned několik typů partnerství s různým rozsahem plnění.