Podmínky nominace pro získání stipendia

Compliance Academy se rozhodla ve spolupráci s ICA nabídnout odborné veřejnosti jedno stipendium na některý z diplomových kurzů této mezinárodně uznávané vzdělávací organizace. Hodnota stipendia přitom činí 110 000 Kč a pevně věříme, že jeho získání může výrazně přispět ke zvýšení vaší odbornosti.

Nominován může být jakýkoliv profesionál působící v oblastech governance, compliance, řízení rizik, vyšetřování finanční kriminality či AML, kterého nominuje někdo jiný (kolega, známý atd.). Podmínkou zařazení mezi hodnocené nominované je veřejná nominace třetí osobou splňující níže definované požadavky:

 • právo nominovat stipendisty má jakýkoli uživatel sociální sítě LinkedIn
 • nikdo nesmí nominovat sám sebe

Samotná nominace poté musí splňovat následující podmínky:

 • musí být publikována prostřednictvím sociální sítě LinkedIn nejpozději do 28.02.2022
 • musí být publikována jako samostatný příspěvek v angličtině
 • musí obsahovat krátké představení nominovaného a zdůvodnění, proč je vhodným adresátem stipendia
 • v příspěvku musí být označeny účty 1) nominanta, 2) CA a 3) ICA
 • příspěvek musí obsahovat hashtagy #czechcompliance, #CAscholarship a #ICAdiploma

Z nominovaných stipendistů vybere Akademická rada CA 3 nejlepší nominované do užšího výběru. Vybraní nominovaní budou zveřejněni a představeni na LinkedIn účtu a webu CA.

Ze 3 vybraných nominovaných bude následně Akademickou radou zvolen jeden výherce, který obdrží stipendium na kurz ICA dle vlastní volby.

Compliance Academy jméno výherce oznámí na svém LinkedInu i webu, formálně bude poté stipendium předáno v rámci krátkého rozhovoru ze série rozhovorů s profesionály CA Talk.

Compliance Academy a ICA

International Compliance Association (ICA) je přední profesní organizací sdružující globální compliance komunitu pro boj s finanční kriminalitou. Za dobu svojí existence posílila vědomosti, dovednosti a způsob podnikání u více než 142 tisíc profesionálů ze 153 zemí světa, ať už skrze své mezinárodně uznávané portfolio profesních kvalifikací (udělovaných ve spolupráci s Alliance Manchester Business School, spadající pod The University of Manchester) nebo skrze akreditovaná školení přímo v konkrétních organizacích.

Členové CA Klubu mohou využít slevu ve výši 10 % při přihlášení na některý z kurzů ICA nebo zřízení členství v ICA samotné. Více podrobností ke kurzům i členství ICA lze nalézt na webu organizace, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

A na jaké kurzy lze stipendium ICA uplatnit?

Obecný popis kurzu

Nové technologie mění mnoho aspektů role profesionála působícího v compliance. Pojmy fintech a regtech jsou dnes pevně zabudovány do compliance slovníku, co tyto pojmy ale skutečně znamenají, a jaké jsou jejich praktické dopady, ať už pozitivní či negativní, kterým musíme rozumět a umět s nimi pracovat? Mezinárodní diplom ICA v oblastech Govrnance, Řízení rizik a Compliance vám pomůže na tyto otázky odpovědět a tyto odpovědi přímo využít pro vaši organizaci.

Tento kurz vám poskytne široké chápání regulatorního prostředí stejně jako potřebných speciálních dovedností a znalostí tak, abyste byli schopni identifikovat a řídit klíčová regulatorní rizika dnes i v budoucnosti.

Seznamte se s nuancemi regulatorního prostředí tím, jak ovlivňuje vaši organizaci. Pochopte, proč propagace pozitivní kultury compliance není přínosná jen pro compliance samotné, ale pro celé vaše podnikání. Objevte, jak maximalizovat výhody nových technologií. Rozvíjejte své interpersonální dovednosti k tomu, abyste byli tím nejlepším Compliance Manažerem/Officerem. Učte se od expertů na compliance z ostatních organizací a oborů, využijte jejich zkušenosti a sdílejte s nimi vaše nápady.

Tento kurz je organizován ve spolupráci s Alliance Manchester Business School, spadající pod University of Manchester.

Je pro mě tento kurz vhodný?

Obsah tohoto kurz od účastníků vyžaduje, aby disponovali:

 • Prokazatelnými odbornými zkušenostmi, např. profesní kvalifikací v daném oboru; NEBO
 • Dosažením některého z ICA diplomů v úrovni POKROČILÝ; NEBO
 • Třemi roky relevantních profesních zkušeností

Tento kurz je vhodný pro:

 • Compliance Officery/Manažery a jejich zástupce
 • Manažery zodpovědné za vnitřní kontrolní compliance systémy
 • Risk manažery
 • Interní auditory
 • Zástupce regulatorních útvarů
 • Jedince, kteří získali ICA certifikát v úrovní pokročilý v oblasti regulatorního compliance
 • Účetní
 • Právníky
 • Tajemníky v organizaci

Čemu se v kurzu naučím?

 • Pochopení problematiky governance, řízení rizik a regulatorního compliance
 • Proč potřebujeme rozumět regulatornímu prostředí
 • Proč jsou governance a firemní kultura klíčové pro efektivní řízení rizik regulatorního compliance
 • Jaká je role útvaru compliance a osob v něm působících
 • Řízení rizik jako klíčový pilíř pro efektivní compliance
 • Případové studie

Chování organizací i jejich seniorního managementu je klíčovým tématem kurzu je protkáno skrze celý jeho obsah. Agenda chování je stěžejním prvkem těchto workshopů ve Velké Británii.

Formát kurzu

 • 9měsíční kurz hodnocen na základě tří psaných úkolů
  (v rozsahu od 3000 do 3500 slov)
 • Všechny materiály kurzu jsou účastníkům poskytovány skrze online platformu ICA.
 • Materiály jsou doplněny o čtyři prezenční workshopy (tam, kde je to možné) nebo čtyři virtuální workshopy napříč celým kurzem – ty jsou navrženy tak, aby vám pomohly přivést problematiku, kterou studujete, „k životu“, sdílet vaše nápady s další experty a kolegy v oboru, a získat důležitou zpětnou vazbu při práci na vašich psaných úkolech.
 • ICA doporučuje, abyste studovali 6–8 hodin týdně.

Přístup do Chartered Banker Institute

Držitelé tohoto diplomu se mohou přihlásit o uznání předchozího vzdělání skrze Chartered Bank Institute. Toto přihlášení může snížit počet modulů vyžadovaných pro dokončení pokročilého diplomu v bankovnictví a vedení v digitální éře.

Obecný popis kurzu

Naše hlavní kvalifikace a oborový standard pro MLRO (Money Laundering Reporting Officery)/ AML Officery a další profesionály zabývající se řízením rizik praní špinavých peněz. Kurz vám pomůže rozvíjet a implementovat dobrou oborovou AML praxi a posílí vaší profesní kredibilitu.

Tento kurz je organizován ve spolupráci s Alliance Manchester Business School, spadající pod University of Manchester.

Je pro mě tento kurz vhodný?

Obsah tohoto kurz od účastníků vyžaduje, aby disponovali:

 • Prokazatelnými odbornými zkušenostmi, např. profesní kvalifikací v daném oboru; NEBO
 • Dosažením některého z ICA diplomů v úrovni POKROČILÝ; NEBO
 • Třemi roky relevantních profesních zkušeností

Tento kurz je vhodný pro:

 • AML Officery a jejich zástupce
 • Policisty a zaměstnance finančních zpravodajských jednotek (např. FAÚ)
 • Manažery zodpovědné za interní AML kontrolní systémy
 • Risk manažery
 • Jedince, kteří získali ICA certifikát v úrovní pokročilý v oblasti AML
 • Účetní
 • Právníky
 • Tajemníky v organizaci

Čemu se v kurzu naučím?

 • Kontextu boje s praním špinavých peněz (AML) a financováním terorismu (CFT)
 • Problematice financování terorismu, jeho proliferace a sankcí
 • Navržení uceleného přístupu k AML/CFT na základě přístupu založeného na řízení rizik pro oblast finančních služeb
 • Klientskému due diligence založenému na řízení rizik, rizikovému profilování a monitorování klientů
 • Principů governance a vedení (leadership)
 • Tvorbě zpráv o podezřelých aktivitách či transakcích a jednání s úřady

Formát kurzu

 • 9měsíční kurz hodnocen na základě tří psaných úkolů (v rozsahu od 3000 do 3500 slov)
 • Všechny materiály kurzu jsou účastníkům poskytovány skrze online platformu ICA.
 • Materiály jsou doplněny o čtyři prezenční workshopy (tam, kde je to možné) nebo čtyři virtuální workshopy napříč celým kurzem – ty jsou navrženy tak, aby vám pomohly přivést problematiku, kterou studujete, „k životu“, sdílet vaše nápady s další experty a kolegy v oboru, a získat důležitou zpětnou vazbu při práci na vašich psaných úkolech.
 • ICA doporučuje, abyste studovali 6–8 hodin týdně.

Přístup do Chartered Banker Institute

Držitelé tohoto diplomu se mohou přihlásit o uznání předchozího vzdělání skrze Chartered Bank Institute. Toto přihlášení může snížit počet modulů vyžadovaných pro dokončení pokročilého diplomu v bankovnictví a vedení v digitální éře.

Obecný popis kurzu

Tento pokročilý kurz vás vybaví nezbytnými dovednostmi pro potýkání se s výzvami spojenými s detekcí, pochopením a minimalizací rizik finanční kriminality včetně podvodů, kybernetické kriminality, korupce, praní špinavých peněz a financování terorismu. Kurz prohloubí vaše chápání této problematiky a posílí vaši profesní kredibilitu.

Tento kurz je organizován ve spolupráci s Alliance Manchester Business School, spadající pod University of Manchester.

Je pro mě tento kurz vhodný?

Obsah tohoto kurz od účastníků vyžaduje, aby disponovali:

 • Prokazatelnými odbornými zkušenostmi, např. profesní kvalifikací v daném oboru; NEBO
 • Dosažením některého z ICA diplomů v úrovni POKROČILÝ; NEBO
 • Třemi roky relevantních profesních zkušeností

Tento kurz je vhodný pro:

 • Manažery/officery/zástupce zodpovědné za prevenci podvodů a vyšetřování finanční kriminality
 • AML officery a jejich zástupce
 • Manažery zodpovědné za interní kriminalitu, finanční kriminalitu a kontrolní AML systémy
 • Risk manažery
 • Konzultanty a vyšetřovatele
 • Interní auditory a zaměstnance regulatorních útvarů
 • Zástupce veřejné správy
 • Jedince, kteří získali diplom ICA v úrovní pokročilý v oblasti AML nebo certifikát ICA v úrovni pokročilý v oblasti prevence finanční kriminality

Čemu se v kurzu naučím?

 • Pochopení problematiky finanční kriminality a jeho prevenci/správě
 • Praktickému využití mezinárodních standardů
 • Prevenci a detekci specifických rizik finanční kriminality
 • Datové a informační bezpečnosti
 • Principům uplácení a korupce
 • Principům digitální kriminality
 • Vyšetřování, ožalování a znovunabytí ztraceného majetku

Formát kurzu

 • 9měsíční kurz hodnocen na základě tří psaných úkolů (v rozsahu od 3000 do 3500 slov)
 • Všechny materiály kurzu jsou účastníkům poskytovány skrze online platformu ICA.
 • Materiály jsou doplněny o čtyři prezenční workshopy (tam, kde je to možné) nebo čtyři virtuální workshopy napříč celým kurzem – ty jsou navrženy tak, aby vám pomohly přivést problematiku, kterou studujete, „k životu“, sdílet vaše nápady s další experty a kolegy v oboru, a získat důležitou zpětnou vazbu při práci na vašich psaných úkolech.
 • ICA doporučuje, abyste studovali 6–8 hodin týdně.

Přístup do Chartered Banker Institute

Držitelé tohoto diplomu se mohou přihlásit o uznání předchozího vzdělání skrze Chartered Bank Institute. Toto přihlášení může snížit počet modulů vyžadovaných pro dokončení pokročilého diplomu v bankovnictví a vedení v digitální éře.