Státní podnik Česká pošta získal od společnosti Compliance Academy certifikát „Etická firma 2021“. Je tak teprve čtvrtou společností v České republice, která ho obdržela, a současně je první společností veřejného sektoru, která certifikací úspěšně prošla.

Certifikát Etická firma převzal od zakladatele Compliance Academy Michala Moroze generální ředitel České pošty Roman Knap společně s šéfem útvaru compliance Vladimírem Brožem

Certifikát „Etická firma“ prokazuje splnění základních standardů v oblastech firemní kultury, etiky, compliance a řízení rizik. Certifikát je udělován společností Compliance Academy na základě expertního hodnocení, které probíhá podle jednotné metodiky vycházející z mezinárodních ISO norem v oblastech compliance a řízení rizik a metodik veřejných institucí k problematice hodnocení compliance programů.

Auditoři hodnotí v rámci certifikačního procesu především to, jak je organizace jako celek nastavena a řízena. Posuzováno je především to, jak jsou zaměstnanci organizace vedeni k etickému, morálnímu a právnímu jednání a naplňování souvisejících firemních hodnot, zda a jak fungují etické principy v realizaci strategie a obchodu nebo vztazích s dodavateli a dalšími třetími stranami.

„Compliance vnímáme nikoliv jako brzdu pro naplňování úlohy a podnikatelských aktivit České pošty či jako puhý nástroj na dosahování souladu jednání a chování zaměstnanců s právními a vnitřními předpisy včetně Etického kodexu, nýbrž jako trvalé úsilí o budování zdravého firemního prostředí, v němž jsou etické hodnoty všeobecně přijímané, žité a uplatňované dovnitř i vně firmy,“ okomentoval účast v projektu šéf compliance České pošty Vladimír Brož.

„Česká pošta je přesvědčena, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané, a proto odmítá jakékoliv jednání, které není v souladu s platným právem anebo mravními a etickými standardy. Zapojení do projektu Etická firma a nezávislé hodnocení vnitřního prostředí naší firmy vnímáme jako vhodný způsob potvrzení a podpory tohoto postoje,“ doplnil Vladimíra Brože generální ředitel České pošty Roman Knap.

„Jsme velmi rádi, že se Česká pošta zúčastnila našeho projektu Etická firma, který si klade za cíl propagaci profesionální firemní kultury skrze poskytnutí kvalifikovaného hodnocení a případné certifikace účastníků. Společnost dosáhla velmi dobrých výsledků ve všech čtyřech hodnocených oblastech (hodnoty, leadership, řízení souladu, kontext organizace), a může se tak hrdě zařadit po bok prvních dvou Etických firem u nás, jejichž seznam se, věříme, bude i nadále rozrůstat,“ zhodnotil dosavadní vývoj projektu Michal Moroz, zakladatel Compliance Academy.