Project Description

Nástavbový workshop pro ty, kteří se potřebují nebo jen chtějí dozvědět o dostupných možnostech, jak získat a umět správně vyložit informace z otevřených zdrojů hlubšími a sofistikovanějšími postupy

Jsou vám známy všechny zákonné povinnosti, které jsou na vás kladeny v souvislosti s prověřováním obchodních partnerů? Chcete se dozvědět, v jakých situacích, proč a jak přistupovat k obchodnímu zpravodajství jako procesu zjišťování informací o subjektu pro účely budoucího obchodního rozhodování a minimalizace rizik v rámci podnikání? Jaké jsou jeho benefity a možné negativní důsledky jeho neprovádění?

Dozvíte se:

 • jaké jsou k dispozici dostupné zdroje informací, včetně sofistikovaných informačních systémů, jak těmto informacím důvěřovat a jak je umět číst

 • jaké jsou nejefektivnější metody a postupy obchodního zpravodajství

 • jaká jsou typicky zacílená rizika nejen ve vztahu k právnickým osobám, ale i konkrétním jednotlivcům je zastupujícím

Naučíte se:

 • kdy a proč přistoupit k aktivitám obchodního zpravodajství a jak efektivně postupovat aneb koho, proč, kdy a jak

 • které otevřené informační zdroje v jakých situacích využívat a jak identifikované informace vhodně zpřehlednit, interpretovat a zasadit do kontextu

 • proces obchodního zpravodajství využít jako svůj benefit v rámci zodpovědného obchodního rozhodování

Získáte:

 • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

 • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

 • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Leopold Černý

Specialista na vyšetřování hospodářské kriminality
Screening Solutions

 • manažer poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za problematiku korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality

 • v období let 1998 až 2013 působil u Policie ČR

 • z toho 12 let u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

 • déle než 5 let působil ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů korupce, hospodářské a finanční kriminality, zneužívání finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci celé ČR

 • uvedená témata rovněž dlouhodobě prezentuje v rámci své přednáškové činnosti

 • od roku 2017 je certifikovaným auditorem CMS (Compliance Management Systems) dle ISO 19600 a ABMS (Anti-Bribery Management System) dle ISO 37001

Petr Moroz

Specialista na vyšetřování a vytěžování dat Screening Solutions

 • řídící partner poradenské společnosti Screening Solutions
 • zastával různé manažerské posty ve společnostech Ernst & Young, GE Money Bank a Marriott
 • specialista na problematiku compliance, řízení rizik, bezpečnosti, obchodního zpravodajství a interního vyšetřování
 • mimo akademickou radu je také spoluzakladatelem Compliance Academy