Project Description

Půldenní workshop navazující na „Základy budování a řízení Compliance“, tentokrát zaměřený na konkrétní metody a prvky řízení, vyhodnocování a komunikace CMS

Zabýváte se problematikou Compliance již delší dobu?

Jak by mělo vypadat školení zaměstnanců pro pochopení významu řízení Compliance?

Jak přesvědčit řídící management organizace o významu řízení Compliance?

Naši lektoři vás provedou pokročilejšími postupy a výzvami při budování a řízení Compliance.

Dozvíte se:

  • jaké jsou základní principy pro vytváření robustního systému řízení Compliance (CMS)

  • jaké jsou základní kroky při budování systému řízení compliance v organizacích

  • čemu se vyvarovat a jaké aspekty CMS zohlednit ve vztahu k dalším procesům fungování organizace

Naučíte se:

  • jak začít s budováním systému řízení compliance, a to i v organizaci, která dosud compliance vůbec nezohledňovala

  •  jaké kroky při budování CMS nezanedbat a na co se zaměřit při přípravě vaší organizace na certifikaci

  • jak komunikovat úlohu a strukturu CMS směrem k vedení organizace i jejím zaměstnancům

Získáte:

  • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

  • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

  • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou

  • příležitost porovnat svůj přístup k řízení Compliance s přístupem renomovaných odborníků

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Filip Zelingr

Ředitel útvaru audit, risk management a compliance Letiště Praha