Project Description

Půldenní workshop pro ty, kteří potřebují co nejefektivněji distribuovat své zboží prostřednictvím třetích osob, aniž by se střetli se soutěžním právem

Jen málokterý výrobce či importér si může dovolit výlučně přímý prodej konečným zákazníkům; většina volí distribuci prostřednictvím třetích osob. Nejen ti, co dodávají značkové zboží, mají zájem ovlivňovat, za jakých podmínek se jejich zboží dodává konečným zákazníkům. Není jim lhostejná cena, podmínky prodeje, míra rivality mezi distributory, parazitování na značce atd., a mají zájem tyto aspekty aktivně ovlivňovat.

Často si však neuvědomují, že distribuční vztahy jsou regulovány soutěžním právem ve jménu ochrany soutěže v rámci značky. Možnosti omezování smluvních stran co do jejich volnosti jsou limitovány zákazy stanovenými antimonopolním právem. S rozvojem internetového prodeje tato oblast navíc výrazně roste na významu a zároveň se vrací do středu pozornosti soutěžních úřadů

Tento workshop vás provede omezeními distribučních vztahů z pohledu soutěžního práva a pomůže Vám nastavit model distribuce, který není spojen s riziky vysokých sankcí či nároků na náhradu škody.

Dozvíte se:

 • jaké jsou možnosti ovlivňování cen Vašeho zboží pro další prodej
 • co je to selektivní distribuční systém a proč má smysl jej zavádět

 • jaká omezení jsou možná při prodeji na internetu a která jsou zakázána

Naučíte se:

 • jak bezpečně komunikovat o cenách
 • jak omezit prodej neautorizovaným distributorům

 • jak se vyhnout účasti na kartelu vašich distributorů

Získáte:

 • interaktivní seminář vedený experty s 20letou zkušeností, advokáty a bývalými představiteli ÚOHS

 • praktické návody, jak rizikové situace identifikovat a jak se zachovat

 • představu, která jednání v rámci distribuce jsou předmětem zájmu soutěžních úřadů, praktické příklady
powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

Robert Neruda

Partner a vedoucí týmu soutěžních právníků a ekonomů
Havel & Partners

 • advokát a partner advokátní kanceláře Havel & Partners

 • bývalý první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 • specialista na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek

 • specializuje se též na oblast náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním

 • rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací, radí např. společnostem působícím v energetice, telekomunikacích, automobilovém průmyslu či FMCG

 • je spoluautorem uznávaných komentářů k soutěžnímu zákonu či k zákonu o veřejných zakázkách a autorem několika desítek odborných článků

Lenka Gachová

Advokát a counsel Havel & Partners

 • advokát a counsel advokátní kanceláře Havel & Partners
 • bývalá ředitelka několika sektorově zaměřených odborů na ÚOHS, naposledy Odboru výroby a služeb Sekce hospodářské soutěže
 • specialista na problematiku kartelů, vertikálních/distribučních dohod, zneužití dominance, významné tržní síly
 • zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků a poskytuje poradenství s tím související
 • zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání a poskytuje poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva, často radí společnostem v oblasti Compliance