Project Description

Celodenní pokročilejší manažerský workshop pro všechny, kteří se chtějí efektivně orientovat v problematice Compliance, jejím nejnovějším vývoji a možnostech účinného řízení a rozvoje

Tento workshop je určený účastníkům, kteří mají zájem na detailním pochopení principů a požadavků norem ISO 19600 (Compliance Management System) a ISO 37001 (Anti-Bribery Management System) a chtějí se zorientovat v možnostech, jak připravit svou organizaci na implementaci požadavků dle těchto standardů. Kurz je veden certifikovanými auditory CMS a ABMS se zkušenostmi z implementace a certifikace těchto systému v České republice.

Kurz je ideální pro Compliance manažery a specialisty s odpovědností za CMS a ABMS v organizaci. Předpokládá předchozí aspoň rámcovou znalost norem ISO 19600 a ISO 37001 (viz workshop „Introduction“), neboť kurz „Foundation“ je z velké části založen na poznávání požadavků norem prostřednictvím řešení případových studií.

Cerifikovaní auditoři Vás názorně provedou procesem přípravy organizace do stavu, kdy bude „certifikovatelná“ a nakouknete pod pokličku práce auditora. Díky takovému kurzu mnohem lépe pochopíte co vyžaduje norma, jak požadavky přenést do praxe, jak pracovat s auditory a vědět, co od nich očekávat.

Dozvíte se:

 • jak vypadá struktura normy ISO 19600

 • jaká jsou specifika normy a čím se liší od ostatních ISO standardů

 • proč norma vznikla a proč je nejpokročilejším mezinárodně uznávaným standardem pro tvorbu CMS

Naučíte se:

 • jak vytvořit, popř. upravit CMS vaší organizace tak, aby byl v souladu s normou

 • jaké kroky nezanedbat a na co se zaměřit při budování komplexního a moderního CMS

 • jak parametry normy promítnout do celkové koncepce řízení vaší organizace

Získáte:

 • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

 • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

 • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

David Hradecký

Certifikovaný auditor ISO 19600 a  ISO 37001
Screening Solutions

 • partner poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za oblasti Compliance a obchodní zpravodajství

 • jeden z prvních certifikovaných auditorů pro normy ISO 19600 a ISO 37001 v ČR (certifikátorem byla mezinárodní renomovaná certifikační autorita ETHIC Intelligence)

 • v oblasti problematiky řízení Compliance a protikorupčních systémů řízení zastřešuje předcertifikační poradenství, kdy klienty vede ke splnění požadavků příslušných ISO norem a dozoruje celý certifikační proces

 • pracoval na provázání standardizace systémů řízení souladu dle ISO 19600 a zákonů, jako je např. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebo GDPR

 • v minulosti působil také jako vyšetřovatel podvodů a konzultant poradenské společnosti Ernst & Young

Leopold Černý

Specialista na vyšetřování hospodářské kriminality
Screening Solutions

 • manažer poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za problematiku korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality

 • v období let 1998 až 2013 působil u Policie ČR

 • z toho 12 let u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

 • déle než 5 let působil ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů korupce, hospodářské a finanční kriminality, zneužívání finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci celé ČR

 • uvedená témata rovněž dlouhodobě prezentuje v rámci své přednáškové činnosti

 • od roku 2017 je certifikovaným auditorem CMS (Compliance Management Systems) dle ISO 19600 a ABMS (Anti-Bribery Management System) dle ISO 37001