Project Description

Půldenní workshop pro všechny, kteří se chtějí efektivně orientovat v problematice Compliance, jejím nejnovějším vývoji a možnostech účinného řízení a rozvoje

Zabýváte se stavbou a řízením compliance ve vaší organizaci? Zodpovídáte za implementaci účinných protikorupčních opatření v organizaci?

Je pravděpodobné, že o některé z ISO norem jste již slyšeli. Jste ale obeznámeni s obsahem a strukturou norem zaměřených na systémy řízení?

Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky se základními požadavky norem ISO 19600 (Systémy řízení compliance) a ISO 37001 (Protikorupční systémy řízení).

Workshop je díky své přehlednosti vhodný pro všechny, kteří se chtějí seznámit s problematikou compliance a prevence korupce. Pokud uvažujete o certifikaci vaší organizace, ale nejste si zcela jisti, jestli je pro Vás ISO 19600 (CMS) či ISO 37001 (ABMS) tou správnou volbou, neváhejte a zúčastněte se tohoto úvodního workshopu, kde poskytneme základní informace o metodice a zodpovíme všechny Vaše otázky.

Lektory workshopu jsou certifikovaní auditoři pro zmiňované normy s rozsáhlými zkušenostmi s jejich využitím u konkrétních společností.

Anotace kurzu

 • vysvětlíme podstatu ISO norem, jejich podobnosti a odlišnosti

 • seznámíte se se strukturou a tzv. „duchem“ norem

 • pochopíte, v čem mohou být normy inspirativní a jak Vám mohou pomoci s rozvojem CMS/ABMS ve vaší společnosti

 • představíme vám proces přípravy na certifikaci

  • uvedením případové studie realizované certifikace
  • ponaučením z překonávání překážek
  • představením bezpodmíněčně nutných kroků, bez kterých se CMS/ABMS nebo jeho implementace neobejde

Dozvíte se:

 • jak vypadá struktura norem ISO 19600 & 37001

 • jaká jsou specifika norem a čím se liší od ostatních ISO standardů

 • proč normy vznikly a proč jsou mezinárodně uznávanými standardy pro tvorbu systémů řízení

Naučíte se:

 • jak vytvořit, popř. upravit systémy řízení vaší organizace tak, aby byly v souladu s normou

 • jaké kroky nezanedbat a na co se zaměřit při přípravě vaší organizace na certifikaci

 • jak parametry norem promítnout do celkové koncepce řízení ve vaší organizaci

Získáte:

 • aktivní účast na kurzu pod vedením zkušených lektorů

 • osobní přístup našich lektorů v přátelském prostředí a malé skupině účastníků

 • kontakty na ostatní kolegy z oboru zabývající se stejnou problematikou

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN WORKSHOPU
10. BŘEZNA, 09:00
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
REGISTROVAT NA TERMÍN
Mám zájem (bez ohledu na termín)

Máte zájem o workshop, ale nejste si jisti svými časovými možnostmi? Vyplňte náš nezávazný registrační formulář a my vás budeme průběžně informovat o dostupných termínech workshopu.

powered by Typeform

LEKTOŘI WORKSHOPU

David Hradecký

Certifikovaný auditor ISO 19600 a  ISO 37001
Screening Solutions

 • partner poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za oblasti Compliance a obchodní zpravodajství

 • jeden z prvních certifikovaných auditorů pro normy ISO 19600 a ISO 37001 v ČR (certifikátorem byla mezinárodní renomovaná certifikační autorita ETHIC Intelligence)

 • v oblasti problematiky řízení Compliance a protikorupčních systémů řízení zastřešuje předcertifikační poradenství, kdy klienty vede ke splnění požadavků příslušných ISO norem a dozoruje celý certifikační proces

 • pracoval na provázání standardizace systémů řízení souladu dle ISO 19600 a zákonů, jako je např. zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebo GDPR

 • v minulosti působil také jako vyšetřovatel podvodů a konzultant poradenské společnosti Ernst & Young

Leopold Černý

Specialista na vyšetřování hospodářské kriminality
Screening Solutions

 • manažer poradenské společnosti Screening Solutions se zodpovědností za problematiku korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality

 • v období let 1998 až 2013 působil u Policie ČR

 • z toho 12 let u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

 • déle než 5 let působil ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů korupce, hospodářské a finanční kriminality, zneužívání finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci celé ČR

 • uvedená témata rovněž dlouhodobě prezentuje v rámci své přednáškové činnosti

 • od roku 2017 je certifikovaným auditorem CMS (Compliance Management Systems) dle ISO 19600 a ABMS (Anti-Bribery Management System) dle ISO 37001