Compliance Academy navazuje strategickou spolupráci s nezávislou neziskovou organizací Czech Institute of Directors (CIoD), známé také pod svým českým názvem Institut členů správních orgánů.

CIoD je organizací s více než 20letou historií, která dlouhodobě usiluje o propagaci a implementaci moderních světových standardů na poli správy a řízení společností (corporate governance) v České republice. Kromě vlastních vzdělávacích programů stojí CIoD za českým vydáním aktualizovaných metodických pokynů OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, a především pak za zpracováním Kodexu správy a řízení společností ČR.

„Věřím, že spolupráce s CIoD může aktivity Compliance Academy v mnohém obohatit. Neustále se snažíme hledat i produkovat zajímavý a inspirativní obsah k posílení povědomí české podnikatelské sféry o Compliance, řízení rizik nebo Governance, a právě v posledním z těchto odvětví může k našim snahám CIoD výrazně přispět svou odborností,“ okomentoval počátek spolupráce spoluzakladatel Compliance Academy Michal Moroz.

Prvním významným krokem této spolupráce poté bude odborné partnerství CIoD u příležitosti konference CA SUMMIT 2020, která se uskuteční 22. října v kongresovém centru CUBEX.

„Rozhodli jsme se stát se partnery konference CA SUMMIT, jelikož intenzivně vnímáme potřebu v české podnikatelské sféře aktivně diskutovat a propagovat moderní přístupy k řízení tuzemských společností, a věříme, že tato konference může být ideální platformou pro prezentaci našich aktivit a poslání. Konferencí nicméně naše spolupráce ani zdaleka nekončí a budeme s Compliance Academy dál spolupracovat při tvorbě zajímavých oborových materiálů a vzdělávacích programů,“ uvedl k navázání spolupráce Prezident CIoD Kamil Čermák.