Vážení příznivci Compliance Academy,

v průběhu loňského roku jsme si v CA vytyčili jeden nelehký úkol – ačkoliv je jasné, že oblast compliance ve fungování společností neustále nabývá na významu, z našich zkušeností jasně vyplývá, že pro spoustu firem compliance stále představuje těžko uchopitelný pojem. Compliance Officeři se mohou cítit do jisté míry nepochopeni, při tvorbě compliance programů, nýbrž jejich zdokonalování, se poté mohou často cítit osamoceni.

Zároveň se ve firemní komunikaci dnes již běžně pracuje s pojmem společenská odpovědnost, který zahrnuje šetrný přístup k životnímu prostředí nebo rovnost příležitostí. Compliance jakožto hybatel etického způsobu podnikání za dodržení všech zákonných požadavků však běžně jako součást společenské odpovědnosti firem zmiňováno není.

Stanovili jsme si proto dva základní cíle, kterými bylo:

  • poskytnout společnostem levný a rychlý nástroj pro zhodnocení compliance programů, který jim zároveň umožní identifikovat slabá místa a získat cennou zpětnou vazbu pro jejich další vylepšování
  • akcentovat problematiku compliance jako součást společenské odpovědnosti tak, aby firma mohla interně i externě deklarovat svůj závazek vůči etickým i zákonným standardům prostřednictvím certifikace svého compliance programu

Několik měsíců jsme v rámci naší Akademické rady dávali dohromady ucelenou metodologii hodnocení, která vychází z mezinárodních ISO standardů i dostupných metodických materiálů představujících nejlepší praxi v dané oblasti. Následně jsme získali pro náš projekt několik partnerů a připravili veškeré materiály pro spuštění projektu, kterému jsme dali příhodný název ETICKÁ FIRMA.

Máme proto velkou radost, že do nového roku můžeme vykročit oznámením toho, že Česká republika již má svou první úspěšně cetifikovanou Etickou firmu!

Tou se stala společnost Generali Česká Distribuce a.s. (dceřiná společnost Generali Česká pojišťovna), která na konci roku s velmi slušným skóre zdařile absolvovala celý hodnotící proces a obstála velmi nadstandardně při hodnocení ve všech 4 oblastech projektu:

  • hodnoty
  • leadership
  • řízení souladu
  • kontext organizace

Společnost je spravována managementem dbajícím o kulturu, hodnoty a fungování na etických principech, což považujeme za významný projev společenské odpovědnosti. Gratulujeme nejen managementu firmy, ale současně také Compliance Officerovi společnosti Davidu Bažantovi a jeho kolegům, kteří (nejen) za oblast compliance v rámci společnosti odpovídají.

Věříme, že účast v projektu společnosti pomohla vytvořit si ucelenou představu o tom, v jakém stavu se její compliance a firemní kultura nachází. Prostřednictvím Etické deklarace poté firma na úrovni (nejen) svého top managementu jasně vyjadřuje závazek dodržovat veškerá etické i zákonné normy při svém podnikání.

Věříte ve vaše compliance? Zajímá vás, jak si stojíte ve srovnání s nejlepší praxí v globálním měřítku?

Přihlaste se do projektu a zjistěte, zda i vy se můžete zařadit po bok první Etické firmy u nás.

Za podporu projektu tímto chceme také poděkovat jeho partnerům, kterými jsou společnosti ČEZ, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS a Coca-Cola HBC.


Certifikace ETICKÁ FIRMA je v souladu s metodikou NSZ k hodnocení compliance programů, metodologie hodnocení byla také volně inspirována normami ISO 19600, ISO 37001 a metodikou amerického DoJ (U.S. Department of Justice).

Pokud vás projekt zaujal, více informací naleznete ZDE, nebo nám můžete přímo napsat na info@complianceacademy.cz.