Mediální konglomerát Thomson Reuters tento týden vydal letošní verzi svého každoročního průzkumu Cost of Compliance, zkoumajícího aktuální trendy v compliance subjektů působících v sektoru finančních služeb.

V rámci průzkumu byly sesbírány odpovědi od více než 750 profesionálů působících v compliance a řízení rizik u finančních institucí, bank, pojišťoven, správců majetku, brokerů nebo poskytovatelů platebních služeb.

Průzkum byl dokončen ještě před vypuknutím pandemie COVID-19, jeho výsledky tak reflektují pohled firem na compliance ještě před jejím nástupem. Dopadům pandemie je nicméně věnovaná samostatná kapitola v závěru průzkumu.

Jaké závěry průzkumu lze tedy považovat za klíčové?

  • firmy začínají měnit své priority v oblasti compliance – za čím dál důležitější jsou považovány oblasti finančních zdrojů, kvalifikace a potřeby najít rovnováhu mezi rozpočtem a náklady compliance
  • více než třetina firem (34 %) tvrdí, že loni zavrhla potenciálně ziskový byznys plán kvůli obavám z rizik spjatých s firemní kulturou a chováním (z angl. conduct)
  • mezi tři nejdůležitější předpoklady ideálního compliance officera se řadí expertiza, komunikační dovednosti a integrita
  • 73 % firem věří, že pozornost regulátorů věnovaná rizikům spjatým s firemní kulturou a chováním povede k vyšší míře osobní odpovědnosti senior manažerů
  • více než třetina firem (34 %) outsourcuje některé nebo veškeré funkce compliance (oproti 28 % v minulém roce)

Celý průzkum je volně dostupný ke stažení na webu Thomson Reuters.