Evropská unie v pondělí schválila ustanovení globálního sankčního režimu zohledňujícího porušování lidských práv. EU tak poprvé bude mít k dispozici mechanismus, jehož prostřednictvím se bude moci zaměřovat na osoby i organizace, a to včetně aktérů veřejného i soukromého sektoru, které jsou zapojeny či spojovány se závažnými případy porušování lidských práv bez ohledu na to, kde se tyto případy odehrávají.

Mezi sankce, které bude mít EU k dispozici, se poté řadí:

  • zákaz cestování, který se vztahuje na jednotlivce
  • zmrazení finančních prostředků, jež se vztahuje na jednotlivce, tak na subjekty
  • osoby a subjekty v EU nesmějí osobám ani subjektům uvedeným na seznamu přímo ani nepřímo zpřístupňovat finanční prostředky

Omezující opatření se budou vztahovat na činy jako genocida, zločiny proti lidskosti a jiné případy závažného porušování nebo zneužívání lidských práv (např. mučení, otroctví, mimosoudní popravy, svévolné zatýkání nebo zadržování). Do působnosti sankčního režimu může spadat i jiné porušování nebo zneužívání lidských práv, jestliže je rozsáhlé, systematické nebo jinak závažné s ohledem na cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené ve Smlouvě (článek 21 Smlouvy o EU).

Sankční režim by mohl být spuštěn už v prvním čtvrtletí příštího roku, jeho podoba poté výrazně připomíná americký Magnitského zákon (pojmenovaný po zavražděném ruském právnikovi Sergeji Magnitském, který poukázal na rozsáhlou korupci v ruském státním aparátu), jehož prostřednictvím Spojené státy v posledních letech uvalily sankce např. za vraždu novináře Jamala Khashoggiho, genocidu muslimů odehrávající se v Myanmaru nebo genocidu Ujghurů probíhající v Číně. Podobnou legislativou jako USA a nově i EU disponuje také Kanada, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko a Litva.

Seznam sankcí bude sestavovat, přezkoumávat a měnit Rada EU na návrh některého členského státu nebo vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Kontroverzním prvkem sankčního režimu je nicméně to, že sankce musí být přijaty v rámci Rady EU jednohlasně, a nikoliv pouhou kvalifikovanou většinou – kterákoliv členská země EU tak může uvalení sankce zablokovat.

Celé znění příslušného Nařízení Rady 2020/1998 a Rozhodnutí Rady 2020/1999 si můžete stáhnout na webu EUR-Lex, sdružujícího veškeré legislativní dokumenty EU.