Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) v úterý oznámilo dosažení vyrovnání, resp. uzavření tzv. dohody o odložení trestního stíhání (z angl. deferred prosecution agreement) se společností JPMorgan Chase & Co. (dále jen „JPMorgan“), týkajícího se obvinění z podvodu a manipulace trhu s cennými kovy a tzv. futures kontraktů, které slouží ke směně určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k předem určenému datu. Případem se vedle DoJ zabývá také Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC).

JPMorgan tak bude muset na pokutách a dalších kompenzacích v rámci dohody s DoJ zaplatit celkem 920 mil. dolarů, tato částka představuje rekordní milník v oblasti stíhání ilegálních obchodů na trhu s cennými kovy.

Dle DoJ se v letech 2008–2016 vícero traderů (obchodníků) banky i další personál z obchodního oddělení zaměřeného na trh s cennými kovy podílel na vytvoření podvodných schémat, skrze které měly zástupci JPMorgan uskutečnit desetitisíce objednávek pro nákup futures kontraktů na trhu s cennými kovy, aby tyto objednávky byly těsně před jejich naplněním být zrušeny.

Této taktice se odborně ve světě financí říká „spoofing“, jejím cílem je poté umělé vytvoření zdání vysoké poptávky po daném produktu či jeho nabídky tak, aby ostatní účastníci trhu byli ovlivněni v prodeji či nákupu na daném trhu. Spoofing v USA zakazuje od roku 2010 zákon Dodd-Frank Act, který byl schválen v reakci na finanční krizi z roku 2008. Trestní tíhání spoofingu je nicméně poměrně komplikovanou záležitostí, které se např. věnuje i článek NY Times z května 2018.

Některé z manipulativních, fiktivních obchodů byly učiněny přímo na popud JPMorgan, jiné byly tradery učiněny s cílem trh pokřivit pro uskutečnění obchodů ze strany hedgových fondů z klientského portfolia banky. Dle CFTC banka nedokázala identifikovat, vyšetřit ani zastavit toto jednání, a to ani poté, co nový kontrolní systém banky v roce 2014 na tyto obchody upozornil.

DoJ ve své tiskové zprávě nicméně kvituje ochotu banky spolupracovat při vyšetřování a její nápravná opatření, mezi které patří propuštění inkriminovaných zaměstnanců, přijetí důslednějších vnitřních kontrolních systémů, a výrazné navýšení množství finančních prostředků věnovaných compliance.

Banka dle DoJ mj. „najala stovky nových compliance officerů, zdokonalila svá školení a interní opatření zaměřená na boj s podvody, přehodnotila své dohledové programy pro elektronickou komunikaci, implementovala nové nástroje a procesy pro dohled nad aktivitou svých obchodníků nebo zohlednila závazek svých zaměstnanců vůči compliance při rozhodování o povýšeních, bonusech  a dalších kompenzacích“.

Dle zpravodajského portálu Reuters americkým úřadům v posledních letech při vyšetřování spoofingu výrazně pomáhají nové datově-analytické přístupy a nástroje, které využívají pro detekci potenciálně ilegálních aktivit, které byly standardními metodami těžko odhalitelné. V oblasti spoofingu tak úřady např. využívají postupy, které byly původně vyvinuty pro identifikaci podvodných schémat v oblasti zdravotnictví.