Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes odstartovala své každoroční globální fórum zaměřené na oblasti boje s korupcí a integrity, letos s podtitulem „Leading through the Crisis: Integrity and Anti-Corruption for a Resilient Recovery“ („Vedení během krize: Integrita a boj s korupcí pro odolné zotavení“).

Fórum odstartoval úvodní proslov několika hlavních předřečníků, mezi kterými byli generální tajemník OECD Ángel Gurría, předsedkyně představenstva argentinské pobočky Transparency International Delia Ferreira Rubio, premiér Thajska Prayut Chan-o-cha, CEO společnosti L’Oréal Jean-Paul Agon nebo zakladatelka libanonské iniciativy Youth Against Corruption Serena Ibrahim.

V rámci prvního dne akce se poté uskutečnilo několik webinářů, na jednom z nich poté OECD odprezentovala svoji nově spuštěnou webovou stránku OECD Public Integrity Toolkit, která je koncipována jako interaktivní databáze zajímavých a užitečných nástrojů a materiálů v oblasti boje s korupcí nebo integrity.

V rámci webináře poté byly stručně odprezentovány nejrůznější nástroje, mezi kterými nechyběly např. databáze lobbistů francouzské organizace Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), brazilské výukové programy a materiály pro mládež v oblastech občanské společnosti a integrity nebo nový přístup k detekci podvodů využívající umělou inteligenci z dílny brazilské pobočky Světové banky.

Do databáze byly doposud zařazeny i dva odkazy z ČR a Slovenska – za Slovensko v databázi figuruje e-learningový program pro oblast boje s korupcí (dostupný ve slovenštině i angličtině), za ČR v databázi figuruje odkaz na Portál otevřených dat. OECD nicméně aktivně vyzývá veřejnost k tomu, aby organizaci zasílala podněty a doporučení na další užitečné odkazy – celá databáze by se tak měla průběžně zkvalitňovat tak, aby zahrnovala co největší množství relevantních odkazů.

Fórum se koná od úterý do čtvrtka, na akci se můžete zdarma registrovat na jejím webu, kde najdete také veškeré další informace o programu, řečnících nebo partnerských organizacích.